Розпорядження № 49 від 14.02.2015 "Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2015 році"

Версія для друку
1229

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

14.02.2015

 

№ 49

Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2015 році

 

 

Відповідно до статей 2, 6, 13, 18, 31, 35 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статей 11, 28, 71, 76 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, Закону України „Про Державний бюджет України на 2015 рік”, на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 „Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам”, від 14.01.2015 № 7 „Деякі питання надання субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам” та від 23.01.2015 № 11 „Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам”,  з метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів, забезпечення економного і раціонального використання коштів та здійснення видатків місцевих бюджетів у межах наявних фінансових ресурсів, створення умов для своєчасної виплати заробітної плати, інших соціально значущих видатків:

 

1. Затвердити План заходів щодо забезпечення у 2015 році додаткових надходжень до обласного бюджету, економного і раціонального використання бюджетних коштів установами, що фінансуються з обласного бюджету, згідно з додатком.

 

2. Головам районних державних адміністрацій, міським головам (за згодою) забезпечити:

дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування при затвердженні місцевих бюджетів на 2015 рік у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;

укладання договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами, у межах установлених відповідним головним розпорядником коштів обґрунтованих лімітів споживання, з урахуванням необхідності дотримання жорсткої економії коштів;

вжиття заходів щодо економного й ефективного використання наявних фінансових ресурсів місцевих бюджетів, перегляду непершочергових видатків та спрямування вільних залишків бюджетних коштів, понадпланових надходжень місцевих бюджетів виключно на оплату праці та проведення розрахунків за спожиті енергоносії і надані комунальні послуги;

під час виконання місцевих бюджетів проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої заборгованості з таких виплат;

здійснення у разі виникнення заборгованості із заробітної плати, стипендій, інших соціальних виплат і оплати енергоносіїв та комунальних послуг комплексу заходів щодо погашення заборгованості із зазначених виплат, забезпечивши використання не менше як 90 відсотків наявних коштів загального фонду місцевих бюджетів;

вжиття заходів до заборони планування та здійснення видатків стимулюючого характеру і премій за умови недотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України;

детальний аналіз діючої мережі бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, перегляд та упорядкування їх штатних розписів з урахуванням контингенту дітей дошкільного віку, учнів, студентів, осіб, яким надаються медичні, соціальні, культурно-освітні послуги, та затверджених бюджетних асигнувань на оплату праці;

затвердження заходів щодо оптимізації мережі та штатної чисельності працівників бюджетних установ і подання для узагальнення  департаменту фінансів облдержадміністрації до 01 травня 2015 року. За результатами цієї роботи підготувати пропозиції щодо оптимізації витрат на утримання установ бюджетної сфери, враховуючи заходи з реорганізації, об'єднання, скорочення, та підвищення якості надання цими закладами послуг та подати на розгляд відповідних місцевих рад.

утримання штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці; не допускати збільшення штатної чисельності працівників, крім випадків, пов’язаних із відкриттям (розширенням) установ у зв’язку із збільшенням контингенту одержувачів послуг.

 

3. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Ємченко Г.Г.):

за результатами перевірки рішень про районні та міські (міста обласного значення) бюджети на 2015 рік до 07 квітня 2015 року подати обласній державній адміністрації узагальнені матеріали щодо дотримання бюджетного законодавства при складанні відповідних бюджетів на 2015 рік, у тому числі планування непершочергових видатків за умови невиконання в районі, місті обласного значення вимог статті 77 Бюджетного кодексу України;

 забезпечити фінансування витрат за загальним фондом обласного бюджету відповідно до помісячного розпису обласного бюджету, з урахуванням зареєстрованих в органах держказначейства бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників та одержувачів коштів, за спеціальним фондом – відповідно до помісячного розпису обласного бюджету з урахуванням пропозицій головних розпорядників коштів обласного бюджету та наявних фінансових ресурсів; 

провести перевірки кошторисів та штатних розписів бюджетних установ, що утримуються з обласного бюджету, за результатами яких до 15 червня 2015 року подати спільно з головними розпорядниками коштів обласного бюджету обласній державній адміністрації узагальнені пропозиції щодо оптимізації бюджетних витрат;

щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати узагальнену інформацію про виконання цього розпорядження обласній державній адміністрації.

 

4. Покласти персональну відповідальність на голів райдержадміністрацій, міських голів за своєчасність і в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери та проведення розрахунків за спожиті енергоносії.

 

5. Головам районних державних адміністрацій,  міським  головам (за згодою),  головному управлінню Державної фіскальної служби в області (за згодою), головним розпорядникам коштів обласного бюджету щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, про результати виконання цього розпорядження інформувати департамент фінансів облдержадміністрації.

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків, координацію - на першого заступника голови облдержадміністрації Дмитренка Г.В.

 

 

Голова адміністрації  С.О. Машковський                     

 

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

14.02.2015                            №  49  

                    

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо забезпечення у 2015 році додаткових надходжень до обласного бюджету, економного і

раціонального використання бюджетних коштів установами, що фінансуються з обласного бюджету

 

 тис. гривень  

з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Терміни виконання

1

2

3

4

 

І. Збільшення надходжень до обласного  бюджету та недопущення втрат доходів

 

1.

Вживати заходів до недопущення використання найманої праці без офіційного оформлення трудових відносин та легалізації заробітної плати

Головне управління  Державної фіскальної служби  в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою)

Протягом року

2.

Забезпечити виведення доходів фізичних осіб з тіньової економіки, недопущення випадків оплати праці найманих працівників у розмірах, менших від мінімальних, та виплати заробітної плати без одночасного перерахування податку на доходи фізичних осіб до бюджету

Головне управління  Державної фіскальної служби  в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою)

Протягом року

3.

Забезпечити погашення заборгованості перед обласним бюджетом в частині податку на доходи фізичних осіб

Головне управління  Державної фіскальної служби  в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою)

 

Протягом року

4.

Проаналізувати стан сплати податку на доходи фізичних осіб податковими агентами за місцем розташування відокремлених структурних підрозділів. Вжити заходів до сплати податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів за місцезнаходженням такого підрозділу

Головне управління  Державної фіскальної служби  в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою)

Протягом року

5.

Рекомендувати обласній раді розглянути питання про доцільність надання пільг по сплаті орендної плати за користування майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та використання понижувальних коефіцієнтів до її розміру

Обласна рада

 

Протягом року

6.

Рекомендувати обласній раді розглянути питання про можливість перегляду у бік збільшення нормативу зарахування до обласного бюджету орендної плати за користування майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

Обласна рада

 

Протягом року

7.

Провести інвентаризацію платників податку на прибуток з метою визначення платників, що проводять консолідовану сплату податку за межами Житомирської області

 

Головне управління  Державної фіскальної служби  в області

 

Протягом року

 

ІІ. Дотримання режиму економії коштів обласного бюджету та посилення

фінансово-бюджетної дисципліни

 

1.

Забезпечити проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, що споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат

Департамент фінансів облдержадміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету

Протягом року

2.

Забезпечити укладення договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах, установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів, обґрунтованих лімітів споживання, з урахуванням необхідності жорсткої економії коштів

Головні розпорядники коштів обласного бюджету, керівники бюджетних установ

До 01.03.2015

3.

Провести детальний аналіз діючої мережі бюджетних установ, перегляд та упорядкування їх штатної чисельності у межах затверджених бюджетних асигнувань на оплату праці, не допускати збільшення такої чисельності, крім випадків, пов’язаних із відкриттям (розширенням) установ у зв’язку із збільшенням контингенту одержувачів послуг

Головні розпорядники коштів обласного бюджету

До 01.03.2015, протягом року

4.

Внести пропозиції щодо ліквідації:

  Житомирського обласного контактного центру

  Житомирського обласного гендерного ресурсного центру

  Центру по організації, координації і фінансуванню оздоровлення потерпілого внаслідок Чорнобильської аварії населення області

Поліщук В.І.

Гресь С.М.

Корінна Г.В.

До 01.03.2015

5.

Продовжити впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери з метою досягнення економії споживання енергоносіїв у натуральних показниках порівняно з попереднім бюджетним періодом

Головні розпорядники коштів обласного бюджету

Протягом року

6.

 

1)

 

 

 

 

2)

 

 

 

 

 

 

3)

 

 


4)

 

 

 

 

 


5)

 

 


6)

Припинити:


Придбання автотранспортних засобів (крім спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги), меблів і побутової техніки для адміністративних приміщень та службових кабінетів


Здійснювати витрати на оплату послуг мобільного зв'язку (крім комунальної установи «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Житомирської обласної ради для приймання та передачі викликів бригадам екстреної медичної допомоги


Проведення ремонту адміністративних приміщень та службових кабінетів (крім приміщень, що перебувають в аварійному стані)


Підготовку проектів нових цільових програм або вносити зміни до затверджених, що потребують додаткового фінансування з обласного бюджету (крім програм соціального захисту переміщених осіб з районів проведення АТО та матеріально-технічного забезпечення військових формувань)


Використання бюджетних коштів для проведення заходів з відзначення пам'ятних та історичних дат, ювілеїв підприємств, установ та організацій


Здійснювати витрати на проведення виставок, ярмарків, з'їздів, симпозіумів, конгресів за рахунок коштів загального фонду бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

Головні розпорядники коштів обласного бюджету, керівники бюджетних установ

 

 

Головні розпорядники коштів обласного бюджету, керівники бюджетних установ

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

Протягом року

 

7.

Надати пропозиції щодо зменшення обсягу фінансової підтримки небюджетних організацій за рахунок бюджетних коштів

Головні розпорядники коштів обласного бюджету

До 01.04.2015

8.

Планувати видатки, пов'язані із стимулюванням працівників кожної бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів обов'язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі стипендій, та видатків на проведення розрахунків за надані комунальні послуги та енергоносії всіх бюджетних установ, що належать до сфери управління відповідного розпорядника бюджетних коштів

 

Головні розпорядники коштів обласного бюджету, керівники бюджетних установ

Протягом року

9.

Здійснювати внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів

Головні розпорядники коштів обласного бюджету

Протягом року

10.

Установити персональну відповідальність керівників бюджетних установ за виникнення кредиторської заборгованості за захищеними статтями витрат  унаслідок невчасного використання профінансованих коштів, реєстрації бюджетних фінансових зобов’язань в останні дні місяця або понад обсяги асигнувань, визначені помісячними планами асигнувань (планами використання бюджетних коштів)

Головні розпорядники коштів обласного бюджету, керівники бюджетних установ

Протягом року

11.

Забезпечувати дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни, посилити роз'яснювальну роботу з розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів та запобігати порушенням, що призводять до втрат фінансових ресурсів та майна

Департамент фінансів облдержадміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету

Протягом року

 

 

Заступник голови – керівник
апарату адміністрації
 В.І.Поліщук                  

 

 

Завантажити розпорядження

 

 

 

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців