Розпорядження № 62 від 26.02.2015 "Про Примірне положення про консультаційний пункт щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях техногенного, природного, соціального та воєнного характеру"

Версія для друку
989

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

26.02.2015

 

№ 62

Про Примірне положення про консультаційний пункт щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях техногенного, природного, соціального та воєнного характеру

 

 

 

Відповідно до ст.19 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» та з метою підвищення ефективності просвітницько-інформаційної роботи і пропаганди знань з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях серед населення, яке не зайняте у сфері виробництва та обслуговування, за місцем проживання:


1. Затвердити Примірне положення про консультаційний пункт щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях техногенного, природного, соціального та воєнного характеру, що додається.


2. Департаменту житлово - комунального господарства облдержадміністрації (Забродський Г.О.) забезпечити контроль за функціонуванням консультаційних пунктів при житлово-експлуатаційних організаціях усіх форм власності та підпорядкування.


3. Рекомендувати управлінню ДСНС України в області (Нікітчук І.В.) надати методичну допомогу райдержадміністраціям, міськвиконкомам у створенні інформаційно-довідкових кутків щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях техногенного, природного, соціального та воєнного характеру.


4. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (за згодою) забезпечити постійне функціонування консультаційних пунктів та щопівроку до 10 числа наступного періоду інформувати департамент цивільного захисту населення облдержадміністрації про проведену роботу.


5. Департаменту цивільного захисту населення облдержадміністрації щопівроку до 20 числа наступного періоду подавати облдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконання розпорядження.


6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11.10.2011 №357 «Про Примірне положення про консультаційний пункт щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру».


7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації Поліщука В.І.

 

 

 

Голова адміністрації  С.О. Машковський                     

 

 

 

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови облдержадміністрації
26.02.2015 № 62

 

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про консультаційний пункт щодо дій населення
у надзвичайних ситуаціях техногенного, природного, соціального та воєнного характеру


1.Загальні положення

 

1. Консультаційний пункт щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях техногенного, природного, соціального та воєнного характеру є осередком консультаційної, просвітницько-інформаційної роботи, пропаганди знань з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення, не зайнятого у сфері виробництва та обслуговування.
2. Консультаційний пункт у своїй діяльності керується Кодексом цивільного захисту України, постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», іншими нормативно-правовими актами, що регламентують підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях (далі - НС).
3. Консультаційний пункт укомплектовується особовим складом, а також оснащується необхідним обладнанням, відповідним майном і літературою.


ІІ.Завдання консультаційного пункту


1. Головними завданнями консультаційного пункту є:

 • участь у підготовці населення з питань захисту та до дій у надзвичайних ситуаціях за тематикою консультацій, рекомендованих Державною службою України з надзвичайних ситуацій, конкретизованих відповідальним за роботу консультаційного пункту та затверджених керівником житлово-експлуатаційної організації незалежно від форм власності, сільським, селищним головою;
 • сприяння у розвитку громадської свідомості щодо особистої та колективної безпеки;
 • підвищення рівня морально-психологічного стану громадян в умовах загрози і виникнення НС.

2. Консультаційний пункт забезпечує:

 • доведення до непрацюючого населення інформації про небезпеку та заходи з реагування на НС;
 • надання інформації населенню щодо прав та обов’язків громадян України у сфері цивільного захисту;
 • участь в інформаційно-просвітницькій роботі та пропаганді знань серед населення з питань цивільного захисту, а також роз’яснення правил поведінки та дій в умовах НС, несприятливих побутових умовах або нестандартних ситуаціях; 
 • доведення до мешканців повідомлень про участь у заходах цивільного захисту за місцем проживання; 
 • створення та удосконалення необхідної навчально-матеріальної бази.

 

ІІІ. Керівництво роботою консультаційного пункту


1. Загальне керівництво консультаційним пунктом здійснює керівник житлово-експлуатаційної організації незалежно від форм власності, сільський, селищний голова.
Безпосередня відповідальність за організацію роботи консультаційного пункту покладається на спеціально призначену посадову особу житлово-експлуатаційної організації, сільської, селищної ради.
2. Особа, яка безпосередньо організовує роботу консультаційного пункту, відповідає за планування заходів, зміст, своєчасне поновлення наочної інформації, стан навчально-матеріальної бази та зобов’язана:

 • організовувати проведення консультацій з питань захисту та дій в умовах НС;
 • здійснювати облік заходів, проведених з навчання непрацюючого населення;
 • складати звіти про виконання плану роботи консультаційного пункту і подавати їх керівнику житлово-експлуатаційної організації, сільському, селищному голові;
 • складати заявки на придбання навчального і наочного приладдя, технічних засобів навчання, літератури, вести їх облік.


ІY.Організація роботи консультаційного пункту


1. Консультаційний пункт працює згідно із річним планом роботи.
У річному плані визначаються основні заходи консультаційної та просвітницько-інформаційної роботи серед населення, а також заходи щодо удосконалення навчальної та матеріальної бази консультаційного пункту.
Річний план роботи консультаційного пункту затверджується керівником житлово-експлуатаційної організації, сільським, селищним головою.
2. Навчання населення, не зайнятого у сфері виробництва та обслуговування, здійснюється шляхом:
проведення інформаційних та агітаційних заходів (бесід, лекцій, вечорів запитань і відповідей тощо);
розповсюдження пам’яток, листівок, посібників, перегляду та прослуховування спеціальних відео- та аудіоматеріалів щодо захисту населення.
3. Консультаційний пункт може використовуватися для доведення до населення конкретних повідомлень щодо участі у заходах цивільного захисту за місцем проживання (дії за попереджувальними сигналами, повідомленнями при проведенні евакуаційних заходів, укриття у захисних спорудах, видача засобів індивідуального захисту тощо).
4. При проведенні консультацій надається інформація про потенційну небезпеку, характерну для відповідного регіону, та методи реагування на неї.
5. До проведення консультацій залучаються працівники консультаційного пункту, спеціалісти житлово-експлуатаційної організації, сільської, селищної ради.
6. Робота персоналу консультаційного пункту організовується таким чином, щоб кожний його відвідувач міг отримати вичерпну інформацію (роз’яснення) щодо питань гарантованого забезпечення захисту та порядку дій в умовах НС.
7. Основна увага при навчанні населення звертається на морально-психологічну підготовку, на виховання у громадян почуття високої відповідальності за свою підготовку та підготовку своєї родини до захисту у разі виникнення НС.
8. Основні документи, які повинні бути на консультаційному пункті:

 • розпорядження голови райдержадміністрації, міського голови щодо створення мережі консультаційних пунктів;
 • Положення про консультаційний пункт;
 • посадові інструкції (функціональні обов’язки) працівників пункту;
 • план роботи консультаційного пункту на рік;
 • список працівників пункту, їх адреси та контактні телефони; 
 • графік надання консультацій з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності працівниками консультаційного пункту;
 • розпорядок роботи консультаційного пункту.

9. Контроль за діяльністю консультаційного пункту та наданням методичної допомоги здійснюється управлінням ДСНС України в області; підрозділами з питань цивільного захисту райдержадміністрацій, міськвиконкомів.
10. Консультаційно-методичну допомогу щодо організації роботи консультаційного пункту здійснюють фахівці навчально-методичного центру з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області.


Y. Матеріально-технічне забезпечення консультаційного пункту


1. Зразки навчального майна: засоби індивідуального захисту, вогнегасники, аптечки тощо.
2. Навчальна література: посібники, рекомендації, пам’ятки, періодичні видання.
3. Стенди за тематикою цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення.

 

 

 

Т.в.о. директора департаменту

цивільного  захисту населення

облдержадміністрації                                                                                                  С.В. Безносюк

 

 

 

Завантажити розпорядження

 

 

                     

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців