Розпорядження № 83 від 06.03.2018 "Про заходи щодо легалізації трудових відносин, забезпечення мінімальних гарантій з оплати праці, підвищення рівня заробітної плати"

12.03.2018

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

06.03.2018

 

№ 83

Про   заходи   щодо   легалізації

трудових  відносин, забезпечення

мінімальних гарантій з оплати праці,

підвищення рівня заробітної плати  

 

 

 

Обласною державною адміністрацією вживаються заходи щодо легалізації трудових відносин та заробітної плати, підвищення рівня оплати праці працівників  області.

 

Упродовж  2017  року питання легалізації трудових відносин розглянуто на 3 засіданнях колегії обласної державної адміністрації, проведено 3 засідання робочої групи з питань збільшення надходження до місцевих бюджетів області, реалізовувався План спільних заходів з питань детінізації доходів громадян та зайнятості населення, на веб-сайті облдержадміністрації розміщено розділ «Детінізація доходів громадян та зайнятості населення». Показники ефективності діяльності робочих груп з легалізації заробітної плати та зайнятості, рівня заробітної плати включено до щоквартальної оцінки результативності діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів.

 

За результатами вжитих спільно з територіальними органами Державної фіскальної служби, головного управління Пенсійного фонду України в області, управління Держпраці в області заходів легалізовано працю 5404 громадян, донараховано  11,1 млн. грн. податків та платежів, з яких надійшло до бюджету 2,1 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску.

 

Найбільш ефективною зазначена робота була організована в Народицькому, Олевському, Новоград-Волинському, Брусилівському, Баранівському, Ємільчинському, Коростишівському, Черняхівському, Коростенському районах, найнижчі показники ефективності – у містах Житомирі, Бердичеві, Новоград-Волинському, Коростені, в Андрушівському районі.

 

Слід зазначити  позитивну динаміку зростання надходжень до місцевого бюджету та єдиного соціального внеску за результатами підвищення на державному рівні розміру мінімальної заробітної плати і посилення контролю за дотриманням законодавства з праці. За даними головного управління ДФС в області упродовж 2017 року сума податку з доходів фізичних осіб у порівнянні до попереднього року збільшилася на 44,5 %  або на 1,2 млрд.грн., єдиного соціального внеску – на 40,7 %  або на 1,1 млрд.грн.

 

Актуальним залишається  питання щодо підвищення рівня оплати праці працівників. За статистичними даними номінальна заробітна плата працівників області за 2017 рік становила 5836 грн. У загальнодержавному рейтингу за цим показником область займала 21 місце.

 

Індекс реальної заробітної плати за цей період становив 126,6%  і є вищим за загальнодержавний показник (по Україні – 118,9 %, відповідно 7 рейтингове місце).

 

За наявними статистичними даними у територіальному розрізі рівень заробітної плати за  ІІІ квартал 2017 року нижче середньообласного показника (6029 грн.) зафіксовано у 19 територіальних одиницях, зокрема, у Романівському (4665 грн.), Ружинському (4712 грн.), Любарському (4771 грн.), в Ємільчинському (4994 грн.), у Коростишівському (5038 грн.), Брусилівському (5099 грн.), Пулинському  (5103 грн.), Черняхівському (5143 грн.), Овруцькому (5190 грн.) районах.

 

Серед чинників, які негативно впливають на стан ринку праці, є зменшення чисельності працівників в області. За статистичними даними середньооблікова чисельність працюючих у грудні 2017 року порівняно з груднем 2016 року зменшилася  на 3832 особи або 2,2%.

 

Середньооблікова чисельність працюючих за ІІІ квартал 2017 року у порівнянні до І кварталу 2017 року зменшилася на 585 осіб або на 0,3%.  Значне зменшення чисельності працюючих відбулося у Нов.-Волинському районі (на 7,1%), Лугинському (на 5,7%), в Олевському (на 5,3%), у Попільнянському районах (на 5,2%).

 

З метою забезпечення реалізації державних гарантій у сфері праці  відповідно до статей 6, 16, 24, 28 Закону України «Про місцеві державні  адміністрації":

 

1. Вважати підвищення рівня середньої заробітної плати працівникам  пріоритетним завданням діяльності місцевих органів виконавчої влади  і самоврядування.

2. Затвердити План спільних заходів з питань детінізації доходів  громадян та зайнятості населення на 2018 рік (додається).

 

3. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам:

 

1) Узяти під особистий контроль питання щодо забезпечення підвищення мінімальної заробітної плати,  своєчасної виплати заробітної плати працівникам суб'єктів господарювання усіх форм власності.

 

2) Забезпечити ефективну діяльність робочих груп з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення із залученням контролюючих та правоохоронних органів, громадських організацій та представників виконавчих органів об'єднаних територіальних громад.

 

2) З метою координації спільних дій та здійснення моніторингу щодо результатів діяльності робочих груп надавати департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації:

 

щомісяця до 2 числа - узагальнену інформацію за встановленою  формою;

 

щокварталу до 5 числа місяця  - уточнені дані щодо кількості виявлених та легалізованих працівників.

 

3) Постійно проводити роботу з керівниками суб'єктів господарювання щодо збереження діючих та створення нових робочих місць із заробітною  платою не нижче середньогалузевої.

 

4) З метою виявлення прихованої зайнятості працівників опрацьовувати за даними головних управлінь Пенсійного фонду України та ДФС України в області причини мінімізації заробітної плати, достовірності запровадження неповного робочого часу суб'єктами господарювання. Результати опрацювання розглядати на засіданнях відповідних робочих груп із запрошенням керівників суб’єктів господарювання.

 

3. Романівській, Ружинській, Любарській, Ємільчинській, Коростишівській, Брусилівській, Пулинській, Черняхівській, Овруцькій  райдержадміністраціям вжити заходів щодо підвищення рівня заробітної плати працівникам, посилити контроль за дотриманням мінімальних гарантій з оплати праці на підприємствах усіх форм власності.

 

4. Департаментам облдержадміністрації: економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва; містобудування, архітектури, будівництва та житлово – комунального господарства; управлінням облдержадміністрації: дорожнього будівництва та інфраструктури; агропромислового розвитку забезпечити вжиття заходів, спрямованих на розширення сфери застосування праці,  створення нових робочих місць за напрямами економічної діяльності.

 

5. Департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації :

 

1) Щомісяця здійснювати моніторинг діяльності робочих груп з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

 

2) Здійснювати на підставі даних головного управління Державної фіскальної служби в області, головного управління Пенсійного фонду України в області та статистичної звітності щоквартальний моніторинг рівня заробітної плати та дотримання мінімальних гарантій з оплати праці у територіальному розрізі, який доводити для вжиття відповідних заходів реагування до райдержадміністрацій і міськвиконкомів.

 

3) Спільно з головними управліннями Пенсійного фонду України, Державної фіскальної служби в області організувати постійну роз’яснювальну роботу серед керівників і фахівців суб'єктів господарювання, населення області щодо дотримання законодавства з праці.

 

6. Рекомендувати головному управлінню Державної фіскальної служби в області спільно з головним управлінням Пенсійного фонду України в області:

 

1) Продовжити співпрацю з місцевими органами виконавчої влади та самоврядування з питання легалізації виплати заробітної плати та виявлення осіб без належного оформлення трудових відносин.

 

2) Проводити постійну індивідуальну роз'яснювальну роботу з платниками податків, де заробітна плата становить нижче або дорівнює мінімальній, встановленої на державному рівні.

 

3) Надавати департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації щокварталу до 25 числа другого місяця після закінчення кварталу інформацію в територіальному  розрізі області щодо роботодавців, які виплачують заробітну плату нижчу або на рівні мінімальної та кількості працівників, які отримують таку заробітну плату.

 

7. Рекомендувати управлінню Держпраці в області:

 

1) Посилити контроль за дотриманням роботодавцями законодавства про працю, у тому числі шляхом застосування заходів, передбачених ст.265 КЗпП України.

 

2) Щомісяця до 20 числа наступного періоду надавати управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації для розміщення на веб-сайті облдержадміністрації інформаційний матеріал щодо фактів виявлення працівників без належного оформлення трудових відносин та застосування заходів відповідальності до посадових осіб, винних у порушенні трудового законодавства.

 

3) З метою належного виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" організувати навчання посадових осіб виконавчих органів міських рад міст обласного підпорядкування та об'єднаних територіальних громад щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення та забезпечити координацію здійснення заходів у цьому напрямі діяльності.

 

8. Рекомендувати Федерації профспілок області та спільному представницькому органу роботодавців області посилити вплив і контроль за станом дотримання законодавства з праці на підприємствах області, виконанням зобов'язань щодо підвищення рівня заробітної плати, передбачених у колективних договорах.

 

9. Просити  головні управління Державної фіскальної служби в області, Пенсійного фонду України в області, управління Держпраці в області про виконання розпорядження та Плану спільних заходів з питань детінізації доходів громадян та зайнятості населення інформувати щокварталу департамент праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

 

10. Райдержадміністраціям, структурним підрозділам облдержадміністрації, рекомендувати міськвиконкомам про виконання розпорядження та Плану спільних заходів з питань детінізації доходів громадян та зайнятості населення інформувати департамент праці та соціального захисту населення облдержадміністрації щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом.

 

11. Департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати облдержадміністрації узагальнену інформацію про виконання розпорядження.

 

12. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 01.02.2017 №  29 "Про заходи щодо легалізації трудових відносин, забезпечення мінімальних гарантій з оплати праці, підвищення рівня заробітної плати".

 

13. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Лагуту Я. М.

 

 

Голова адміністрації

І.П. Гундич

 

 

Завантажити розпорядження

 

 

 

 

                     

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців