Розпорядження № 87 від 01.04.2016 "Про підсумки виконання місцевих бюджетів у 2015 році та завдання на 2016 рік"

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

01.04.2016

 

№ 87

Про підсумки виконання місцевих бюджетів у 2015 році та завдання на 2016 рік

 

 

 

Відповідно до статей 2, 6, 13, 18, 31, 35 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статей 11, 28, 71, 76 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, Закону України від 25 грудня 2015 року № 911-VІІІ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” та на виконання протоколу засідання ради регіонального розвитку від 21.03.2016 №1:


1. Головам районних державних адміністрацій та рекомендувати міським головам і головам об’єднаних територіальних громад:


1) забезпечити надходження у 2016 році платежів до місцевих бюджетів у запланованих обсягах та вишукання додаткових джерел надходжень;


2) спільно з головним управлінням Державної фіскальної служби у Житомирській області та головним управлінням Держгеокадастру у Житомирській області:
вжити заходів щодо перегляду прийнятих органами місцевого самоврядування на поточний рік рішень із встановлення плати за землю та забезпечити внесення проектів відповідних змін до рішень (або прийняття нових рішень) відповідно до вимог пункту 12.3 статті 12 та розділу ХІІІ Податкового кодексу України;
забезпечити проведення інвентаризації діючих договорів оренди земель державної і комунальної власності у частині встановленого розміру орендної плати за землю (відповідно до пункту 288.5 статті 288 Податкового кодексу України, з урахуванням коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель за 2015 рік) та вжити невідкладних заходів щодо приведення договорів оренди земельних ділянок у відповідність до вимог чинного законодавства;
вжити заходів щодо недопущення необґрунтованого надання пільг зі сплати земельного податку, зокрема платоспроможним платникам податків;


3) спільно з головним управлінням Державної фіскальної служби у Житомирській області:
активізувати роботу щодо проведення інвентаризації об’єктів нежитлової нерухомості, які використовуються юридичними та фізичними особами, а також затвердження органами місцевого самоврядування ставок з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до вимог Податкового кодексу України;
проводити роботу з виявлення відокремлених підрозділів підприємств, які не сплачують податок на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів області за їх місцезнаходженням (розташуванням). Уживати заходів щодо сплати ними податку до відповідних місцевих бюджетів за місцем здійснення діяльності відокремленого підрозділу;
вжити заходів до:
недопущення зростання заборгованості зі сплати податків та зборів до бюджетів усіх рівнів;
активізації роботи з платниками податків з викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету.


4) забезпечити дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування під час внесення змін до місцевих бюджетів в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;


5) вжиття заходів щодо економного й ефективного використання наявних фінансових ресурсів місцевих бюджетів, перегляду непершочергових видатків та спрямування вільних залишків бюджетних коштів, понадпланових надходжень місцевих бюджетів першочергово на оплату праці та проведення розрахунків за спожиті енергоносії і надані комунальні послуги;


6) забезпечити під час виконання бюджету проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат;


7) забезпечити дотримання вимог статті 51 Бюджетного кодексу України стосовно здійснення керівниками бюджетних установ фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочувальних винагород, матеріальну допомогу у межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;


8) здійснити у разі виникнення заборгованості із заробітної плати, стипендій, пенсій, інших соціальних виплат і оплати енергоносіїв та комунальних послуг комплекс конкретних заходів щодо погашення заборгованості із зазначених виплат, забезпечивши використання насамперед не менш як 90 відсотків наявних коштів загального фонду місцевих бюджетів;


9) упорядкувати структуру штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускати збільшення такої чисельності, крім випадків, пов'язаних з відкриттям (розширенням) установ та зростанням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних потреб;


10) забезпечити укладення договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності жорсткої економії коштів;


11) вжити невідкладних заходів щодо підвищення результативності роботи районних та міських комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;


12) забезпечити співфінансування з місцевих бюджетів інвестиційних проектів, що фінансуватимуться за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій та інших коштів з державного бюджету.


2. Головам райдержадміністрацій: Андрушівської, Баранівської, Володарсько-Волинської, Житомирської, Народицької, Радомишльської та Черняхівської спільно із департаментом фінансів облдержадміністрації надати необхідну методичну та організаційну підтримку новоствореним територіальним громадам з питань наповнення бюджетів зазначених громад.


3. Управлінню освіти та науки облдержадміністрації спільно з головами районних державних адміністрацій, міськими головам (за згодою), головами об’єднаних територіальних громад (за згодою) забезпечити:


1) продовження роботи з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів, інших галузей бюджетної сфери, насамперед оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів із скороченням їх кількості (орієнтовно на 5 відсотків за рахунок об’єднання малокомплектних шкіл, зміни їх типу та/або ступеня, реорганізації тощо), підвищення наповнюваності класів, груп;


2) модернізацію мережі професійно-технічних навчальних закладів з урахуванням необхідності їх укрупнення та здійснення підготовки фахівців і робітничих кадрів відповідно до потреб регіону та ринку праці, використання потенціалу таких навчальних закладів для здійснення підготовки та перепідготовки незайнятого населення;


3) реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в інтересах кожної дитини; перетворення існуючих шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, або у загальноосвітні навчальні заклади; перепрофілювання закладів та оптимальне їх використання;


4. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації спільно з головами районних державних адміністрацій, міськими головам (за згодою) забезпечити упорядкування ліжкового фонду медичних закладів відповідно до нормативів забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками в розрахунку на 10 тис. населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1024.


5. Головам районних державних адміністрацій, міським головам (за згодою), головам об’єднаних територіальних громад (за згодою), головному управлінню Державної фіскальної служби в області (за згодою), головному управлінню Держгеокадастру в області (за згодою), управлінням освіти та науки, охорони здоров’я облдержадміністрації про виконання цього розпорядження інформувати департамент фінансів облдержадміністрації до 16 січня 2017 року.


6. Департаменту фінансів облдержадміністрації поінформувати облдержадміністрацію про виконання розпорядження до 25 січня 2017 року.


7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків, координацію - на першого заступника голови облдержадміністрації Дмитренка Г.В.

 

 

Голова адміністрації

С.О. Машковський

 

 

Завантажити розпорядження

 

 

                     

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців