Розпорядження № 9 від 19.01.2016 "Про заходи щодо підвищення рівня номінальної та реальної заробітної плати"

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

19.01.2016

 

№ 9

Про заходи щодо підвищення рівня номінальної та реальної заробітної плати

 

 

 

За підсумками оцінки результативності реалізації державної регіональної політики за 9 місяців 2015 року індекс реальної заробітної плати за статистичними даними становив 73,7%, що на 4 проц. пункта нижче ніж по Україні (23 рейтингове місце).


За січень - листопад 2015 року індекс реальної заробітної плати дещо збільшився і становив 75,8 % до відповідного періоду 2014 року, проте область у загальнодержавному рейтингу залишається на 23 місці.


Основними чинниками, які негативно впливають на цей показник, є високий рівень інфляції, низькі темпи зростання номінальної заробітної плати, застосування режимів неповної зайнятості працівників, скорочення чисельності працюючих у виробничому секторі економіки, нелегальна виплата заробітної плати.


Індекс споживчих цін за січень – листопад 2015 року є вищим ніж в цілому по Україні : 143,1 % та 142,3 % відповідно (14 місце у загальнодержавному рейтингу).


Номінальна заробітна плата за січень - листопад 2015 року становила 3194 грн. (22 рейтингове місце), що на 902 грн. або на 22 % нижче, ніж у середньому по Україні (4096 грн.). У порівнянні з аналогічним періодом 2014 року номінальна заробітна плата зросла на 17,1 % (по Україні –на 19,1 %). За такими темпами область займає 17 місце.


Значно нижчими темпами у порівнянні з середніми по державі зростала заробітна плата працівників транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності (113,2% і 122,2% відповідно), фінансової і страхової діяльності (112,4% і 122,6% відповідно), тимчасового розміщення й організації харчування (105,6% і 123,2% відповідно). Нижче не тільки за середньодержавні, а й середньообласні темпи зростання заробітної плати спостерігалися у добувній промисловості (108,6%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ( 108,8%).


У січні - вересні 2015 року кількість працівників, які працювали в режимі неповної зайнятості, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилася на 4,2 тис. осіб або на 1,4 проц. пункта, проте залишається значною – 13,8 тис. чол. або 6,3% середньооблікової кількості штатних працівників. Найбільше такі режими застосовувалися у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур'єрській діяльності (34,4% середньооблікової кількості штатних працівників), переробній промисловості (17,1%).


За умови повного використання законодавчо встановленого робочого часу рівень заробітної плати штатного працівника в області міг би бути вищим на 5,8 % або на 183 грн.
У територіальному розрізі нижчими, ніж у середньому по області, є темпи зростання заробітної плати в Андрушівському Овруцькому, Олевському, у Коростенському, Чуднівському, Лугинському, Ружинському, Романівському, Черняхівському районах, містах Житомирі, Нов.- Волинському.


Упродовж 2015 року в області знижено ефективність роботи з легалізації заробітної плати та зайнятості населення.


Упродовж 2015 року взагалі не працювала робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення у Ружинському районі. Вкрай низькою є ефективність діяльності робочих груп у Баранівському, Брусилівському, Житомирському, Малинському, Радомишльському, Червоноармійському, Черняхівському районах, у містах Нов.-Волинському, Бердичеві, де кількість виявлених нелегальних працівників становила у межах 10 осіб.


З березня 2008 року в області спостерігається тенденція до зменшення чисельності працюючих. За статистичними даними за цей період кількість штатних працівників зменшилася на 63,1 тис. осіб або на 22,5 % і за листопад 2015 року становила 217,8 тис. осіб. Порівняно з листопадом 2014 року це скорочення становило 11,9 тис. осіб або 5,2 %. Найбільш суттєво чисельність працівників скоротилася на підприємствах сфери операцій з нерухомістю, оренди та надання послуг підприємцям (на 23,3%), добувної промисловості (на 13,7%), фінансової та страхової діяльності (на 17,4%). У будівництві чисельність працюючих з 2008 року скоротилася на 70%, а середня заробітна плата працюючих у цій сфері за 11 місяців 2015 року є однією з найнижчих за видами економічної діяльності – 2467 грн., що на 727 грн. або на 22,8% нижче за середній її рівень по області (3194 грн.).


З метою забезпечення виконання вимог статей 6, 16, 24, 28 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 856 "Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики" в частині дотримання державних гарантій з оплати праці та вирішення нагальних проблем у сфері ринку праці:


1. Вважати підвищення рівня середньої заробітної плати працівникам - пріоритетним завданням діяльності місцевих органів виконавчої влади і самоврядування.

 

2. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам з метою підвищення індексу реальної заробітної плати:


1) Терміново проаналізувати показники рівня та темпів зростання заробітної плати по суб'єктах господарювання, які звітують до статистичних органів, виконання колективно-договірних зобов’язань роботодавців у сфері оплати праці та зайнятості. За результатами аналізу активізувати роботу з керівниками підприємств з питань підвищення середньомісячної заробітної плати.


2) Постійно проводити роботу з керівниками підприємств різних галузей економіки з питання підвищення рівня зайнятості населення, збереження діючих та створення нових робочих місць з рівнем заробітної плати не нижче середньої по відповідній галузі в державі.


3) Висвітлювати у засобах масової інформації досвід роботи найкращих роботодавців, які підвищують добробут своїх працівників.


4) Вивчити питання цінової політики на відповідні групи товарів у супермаркетах та на інших підприємствах торгівлі у порівнянні з регіонами України та провести відповідну роботу із власниками торгових підприємств і виробниками продукції щодо зменшення роздрібних цін.


5) Запровадити у практику діяльності районних (міських) робочих груп з легалізації заробітної плати та зайнятості населення заслуховування керівників підприємств, які нараховують заробітну плату на рівні або нижче мінімальної.


6) Спільно з роботодавцями та профспілковими організаціями забезпечити контроль за виконанням зобов'язань щодо підвищення рівня заробітної плати, передбачених у територіальних угодах та колективних договорах.


3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" запроваджувати енергозберігаючі заходи та встановлення приладів обліку у споживачів з метою зниження тарифів на житлово-комунальні послуги та відповідно індексу інфляції.


4. Головам райдержадміністрацій: Ружинської - Скавінській Н.Г., Баранівської - Вельчинському М.Р., Брусилівської - Шишковському А.Л., Житомирської - Михайлову А.М., в.о. голови Малинської - Осадчому О.В., Радомишльської - Тетерському В.Р., Червоноармійської - Байді В.М., Черняхівської - Підлісному А.Л., рекомендувати  Бердичівському міському голові - Мазуру В.К., Нов.-Волинському міському голові - Весельському В.Л. розглянути питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності заступників голів та посадових осіб, які не забезпечили ефективну діяльність районних (міських) робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.


5. Рекомендувати директорам Житомирської дирекції УДППЗ "Укрпошта" - Нечипоруку О.С., ДП "Житомирський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги" - Удовиченку П.В. забезпечити підвищення рівня оплати праці працівникам підпорядкованих підприємств, у тому числі шляхом ефективного використання робочого часу.


6. Департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації:


1) Організувати постійну роз’яснювальну роботу серед керівників і фахівців суб'єктів господарювання, населення області щодо дотримання законодавства з праці.


2) Здійснювати на підставі даних статистичної звітності, головного управління Державної фіскальної служби в області, головного управління Пенсійного фонду України в області щоквартальний моніторинг рівня заробітної плати та дотримання мінімальних гарантій з оплати праці у територіальному розрізі, який доводити для вжиття відповідних заходів реагування до райдержадміністрацій і міськвиконкомів.


7. Департаментам економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва; містобудування, архітектури, будівництва та житлово – комунального господарства; управлінню промисловості, розвитку інфраструктури та туризму; агропромислового розвитку забезпечити вжиття відповідних організаційних заходів з метою підвищення рівня заробітної плати на підприємствах відповідних сфер економічної діяльності, недопущення скорочення чисельності працівників, залучення ефективних інвесторів та створення нових робочих місць.


8. Департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації:


1) Провести аналіз економічних чинників, які стримують зростання рівня заробітної плати, зокрема питомої ваги витрат на оплату праці в операційних витратах з реалізованої продукції підприємств, рентабельності, фінансового стану тощо, можливості відновлення діяльності бюджетоутворюючих підприємств.


2) Провести аналіз ефективності інвестиційних проектів, які реалізуються на території області, щодо їх впливу на показники зайнятості і рівня середньомісячної заробітної плати.


9. Рекомендувати головному управлінню Державної фіскальної служби в області спільно з головним управлінням Пенсійного фонду України в області:


1) Посилити співпрацю з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питання легалізації виплати заробітної плати та виявлення осіб без належного оформлення трудових відносин.


2) Проводити постійну індивідуальну роз'яснювальну роботу з платниками податків, де заробітна плата становить нижче або дорівнює мінімальній, встановленої на державному рівні.


3) Вживати заходів щодо виявлення, упередження та руйнування схем ухилення від сплати податків та обов'язкових внесків.


4) Надавати департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації щокварталу до 20 числа другого місяця після закінчення кварталу інформацію в розрізі територій області щодо роботодавців, які виплачують заробітну плату нижчу або на рівні мінімальної та кількості працівників, які отримують таку заробітну плату.


10. Рекомендувати управлінню Держпраці в області:


1) Посилити контроль за дотриманням роботодавцями законодавства про оплату праці та співпрацю з цих питань з іншими контролюючими органами та відповідними районними і міськими робочими групами (комісіями) з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, застосовуючи повноваження, передбачені ст.265 КЗпП України.


2) Про результати роботи і конкретні факти порушення законодавства з праці інформувати департамент праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, а також керівників місцевих органів державної виконавчої влади і самоврядування щомісяця до 15 числа.


11. Рекомендувати об’єднанню організацій роботодавців області та Федерації профспілок області провести організаційні заходи, спрямовані на підвищення рівня оплати праці на підприємствах області.


12. Райдержадміністраціям, структурним підрозділам облдержадміні-страції, рекомендувати міськвиконкомам, головному управлінню Державної фіскальної служби в області, управлінню Держпраці в області, об’єднанню організацій роботодавців області, Федерації профспілок області про виконання розпорядження інформувати департамент праці та соціального захисту населення облдержадміністрації щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом.


13. Департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати облдержадміністрації узагальнену інформацію про виконання розпорядження.


14. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Дмитренка Г. В.

  

 

Голова адміністрації

С.О. Машковський

 

 

Завантажити розпорядження

 

 

 

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців