• Карта сайту
 • УКРАЇНА

  ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

   

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  голови обласної державної адміністрації

   

  24.06.2011

   

  № 234

  Про розгляд  запитів щодо надання публічної інформації про діяльність обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та органів виконавчої влади регіону на місцях

   

   

   

  Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.11 за № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.11 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», з метою забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Житомирської облдержадміністрації, а також до інформації, що становить суспільний інтерес:

   

  1. Затвердити Порядок складання, подання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в Житомирській облдержадміністрації згідно з додатком.

   

  2. Затвердити форму запиту на інформацію, що додається.

   

  3. Тимчасово, до створення в облдержадміністрації підрозділу з питань доступу до публічної інформації, визначити відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації (Галицький В.Й.) відповідальним структурним підрозділом з питань опрацювання та організації розгляду запитів щодо надання публічної інформації.

   

  4. Відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації (Кравчук В.П.) розробити та встановити у відділі роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації електронну програму з реєстрації, обліку та здійснення контролю за виконанням запитів щодо надання публічної інформації.

   

  5. Управлінням, іншим структурним підрозділам облдержадміністрації визначити посадових осіб, які організовуватимуть доступ до публічної інформації, та завдання для них.

   

  6. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам розробити та затвердити:

  порядок доступу до публічної інформації;
  форму запиту на інформацію.

   

  7. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам, управлінням, іншим структурним підрозділам облдержадміністрації:

   

  Забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на веб-сайтах, на інформаційних стендах, в інший прийнятний для громадян спосіб інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

  До 05.07.11 поінформувати облдержадміністрацію про виконання цього розпорядження.

   

  8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Никитюка О.А.

     

   

  Голова державної

  адміністрації

  С.М. Рижук

   

   

   

  УКРАЇНА

  ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

   

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  голови обласної державної адміністрації

   

  22.04.2014

   

  № 95

  Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 24.06.2011 № 234

   

   

   

  Відповідно до ст.25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 за № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», з метою забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Житомирської облдержадміністрації, а також до інформації, що становить суспільний інтерес:


  1. Внести такі зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24.06.2011 № 234 «Про розгляд запитів щодо надання публічної інформації про діяльність обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та органів виконавчої влади регіону на місцях»:


  1) Пункт 3 викласти у такій редакції:
  «3. Визначити департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (Басова І.В.) відповідальним структурним підрозділом з питань опрацювання та організації розгляду запитів щодо надання публічної інформації».


  2) Підпункти 2.1.-2.6. пункту 2 Порядку складання, подання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в облдержадміністрації викласти у такій редакції:
  «2.1. Запит подається:
  на поштову адресу: м.Житомир, майдан імені С.П.Корольова, 1 на електронну адресу: oda_press@ukr.net
  телефаксом: (0412) 47-45-84
  за телефоном: (0412) 47-46-20.


  Письмові запити щодо надання публічної інформації, надіслані поштою та адресовані керівництву облдержадміністрації або облдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, отримують відповідальні працівники департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації та невідкладно (протягом години з моменту отримання) передають відповідальним працівникам уповноваженого підрозділу для реєстрації. Час передачі письмових запитів департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації фіксується у відповідному журналі.


  Запити щодо надання публічної інформації електронною поштою, адресовані керівництву облдержадміністрації або облдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, надсилаються на спеціальну електронну адресу департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації. Відповідальні працівники уповноваженого підрозділу періодично (але не рідше ніж 4 рази протягом робочого дня) перевіряють наявність надходження нових запитів на зазначену електронну адресу. Нові запити реєструються.


  У випадку, якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати його як такий, що підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», на будь-якій стадії прийому та реєстрації такого запиту залучаються працівники відділу юридичної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату облдержадміністрації для невідкладного надання правової допомоги в ідентифікації документа.


  Запити щодо надання публічної інформації, адресовані керівництву облдержадміністрації або облдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, у телефонному режимі приймаються та оформляються відповідальними працівниками департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації за спеціально визначеними для цього номерами телефонів.


  При зверненні із запитом на отримання публічної інформації телефоном структурні підрозділи департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (відділи) переадресовують запитувача за телефонами уповноваженого підрозділу. Аналогічний порядок переадресації застосовується при надсиланні запиту факсом. Працівники уповноваженого підрозділу приймають запит, викладений у телефонному режимі, і на його підставі заповнюють форму запиту щодо надання інформації, із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених у пп.1.5 п.1 цього Порядку, дати та часу прийняття запиту. В аналогічному порядку здійснюється прийом запиту на отримання публічної інформації, поданий в усній формі.»


  3) Підпункт 6.2. пункту 6 Порядку викласти у такій редакції:
  «6.2. Датою та часом фактичного виконання відповідним структурним підрозділом облдержадміністрації завдання з розгляду запиту вважається дата та час реєстрації його у відповідному журналі департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації».


  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Долгих Я.Д.

     

   

  Голова адміністрації

  С.В. Кізін