Запрошення до участі у відкритому конкурсі на закупівлю послуг тиражування (друку) матеріалів у 2018 році

Житомирський відокремлений підрозділ Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування»,  оголошує відкритий конкурс на закупівлю послуг  тиражування (друку) матеріалів.

 

Пропозиції  повинні бути подані особисто або поштою не пізніше 14:00 12 червня 2018 року до Житомирського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» розвитку місцевого самоврядування» адреса: 10014  м. Житомир вул. Михайлівська, 8/1 або  на електронну адресу: zhytomyr@lgdc.org.ua із темою листа «Конкурс на закупівлю послуг тиражування (друку) матеріалів».

 

Пропозиція, яка подається учасником на конкурс, повинна складатися з:

 

1)      Повністю заповненої, підписаної уповноваженою особою, завіреною печаткою (у разі наявності) Форми комерційної пропозиції (додаток 1)

 

2)      Копій документів,  що надаються учасником:

  • Витягу з ЄДР;
  • Витяг з Реєстру платників ПДВ (при умові реєстрації платником ПДВ), довідки ДФС про сплату єдиного податку;

Всі копії мають бути обов’язково завіреними підписом учасника, а якщо учасником є юридична особа, то печаткою та підписом уповноваженої особи.

 

До пропозиції повинні додаватись документи, які посвідчують право такої уповноваженої особи її підписувати (наказ про призначення керівника або довіреність).

 

Надані копії документів мають бути розбірливими та якісними.

 

Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй пропозиції несе учасник.

 

Строк дії пропозиції повинен становити не менше 10 місяців з дати підписання договору. Якщо строк не зазначений, він вважатиметься 10  місяців.

 

Оцінка пропозицій здійснюватиметься на основі критеріїв «вартість послуг», «якість послуг», «термін виконання замовлення» та «можливість доставки друкованої продукції». До уваги також братиметься досвід надання аналогічних послуг.

 

Про результати конкурсу буде повідомлено додатково.

 

Детальну інформацію можна отримати за електронною адресою zhytomyr@lgdc.org.ua, контактна особа: Богдан Сідоров (тел. 0973410703).

 

 

 

Додаток 1 до

Оголошення конкурсу

на закупівлю послуг

тиражування (друку) матеріалів

 

Учасник не повинен відступати від даної форми, в протилежному випадку пропозиція відхиляється

 

      "КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ"

    (подається Учасником на фірмовому бланку)

          Ми,

 

1

Повне найменування Учасника

 

2

Код ЄДРПОУ

 

3

Форма власності та юридичний статус

 

4

Платник ПДВ

Так___ Ні____

5

Дата створення

 

6

КВЕД (має відповідати виду закупівлі)

 

7

Адреса

 

 

-          юридична

 

 

-          фактична

 

8

Телефон

 

9

Факс

 

10

ел. пошта

 

11

Веб-сайт

 

12

ПІБ та посада керівника організації

 

13

ПІБ уповноваженого представника Учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі

 

14

ПІБ та посада контактної особи

 

15

Телефон контактної особи

 

16

Ел. пошта контактної особи

 

17

Перелік Замовників, яким надавались подібні послуги

 

18

Досвід роботи на ринку виготовлення друкованої продукції

____ років

 

Надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі на закупівлю послуг тиражування (друку) матеріалів у 2018 році

 

Маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору за наступною вартістю:

 

Назва та параметри матеріалу

    Ціна, кількість, днів, можливість доставки

«Анкета» А4 офсетний папір, 80 г/м.кв (друк цифровий; кольоровість 1+1)

______ грн

Термін виконання замовлення

_____ робочих днів

 

Можливість безкоштовної доставки

Так_____ Ні____

«Анкета» А4Крейдовий  папір, 80 г/м.кв. (друк цифровий; кольоровість 4+0)

______ грн

Термін виконання замовлення

_____ робочих днів

 

Можливість безкоштовної доставки

Так_____ Ні____

«Програма» А4 крейдовий папір, 100г/м.кв (друк цифровий, кольоровість 4+0)

______ грн

Термін виконання замовлення

_____ робочих днів

 

Можливість безкоштовної доставки

Так_____ Ні____

«Програма» А4 Крейдовий папір, 150г/м.кв. (друк цифровий, кольоровість 4+0)

______ грн

Термін виконання замовлення

_____ робочих днів

 

Можливість безкоштовної доставки

Так_____ Ні____

«Програма» А4 Крейдовий папір, 150г/м.кв. (друк цифровий, кольоровість 4+4)

______ грн

Термін виконання замовлення

_____ робочих днів

 

Можливість безкоштовної доставки

Так_____ Ні____

«Плакат» А3 крейдовий папір 250 г/м.кв (друк цифровий; кольоровість 4+0)

______ грн

Термін виконання замовлення

_____ робочих днів

 

Можливість безкоштовної доставки

Так_____ Ні____

«Буклет» А4 крейдовий папір, 2 згина, 150 г/.кв (друк офсетний, кольоровість 4+4)

______ грн

Термін виконання замовлення

_____ робочих днів

Можливість безкоштовної доставки

Так_____ Ні____

«Євробуклет» А4 крейдовий папір, 2 згина 150 г/м.кв (друк офсетний, кольровість 4+4)

______ грн

Термін виконання замовлення

_____ робочих днів

Можливість безкоштовної доставки

Так_____ Ні____

«Єврофлаєр» 210х99 мм крейдовий папір, 150 г/м.кв (друк офсетний; кольоровість 4+4)

______ грн

Термін виконання замовлення

_____ робочих днів

Можливість безкоштовної доставки

Так_____ Ні____

«Методичні рекомендації» А5 крейдови папір 150 г/м.кв, 16 сторінок, зшивка на скобу (друк цифровий; кольоровість 4+4)

______ грн

Термін виконання замовлення

_____ робочих днів

Можливість безкоштовної доставки

Так_____ Ні____

 

*Зазначений вище перелік не є вичерпним. Кількість та асортимент  послуг, технічні характеристики, ціна за одиницю та сума узгоджується при формуванні відповідного Замовлення та зазначаються в актах і рахунках.

 

1. Ми погоджуємося з умовами, що Замовник можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами конкурсу, та розуміємо, що Замовник не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для нього умовами.

 

2. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося укласти договір про закупівлю не пізніше ніж через 5 банківських днів з дня акцепту пропозиції.

 

3. Умови розрахунків: по факту  надання послуг.  

 

Дата:

 

________________ ПІБ посада уповноваженої особи Учасника (завірено печаткою)

підпис

 

 

Додаток 2 до

Оголошення конкурсу

на закупівлю послуг

тиражування (друку) матеріалів

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

м. Житомир                                                                                                            «___»_____ 2018 р.

 

_______________________, запис в ЄДР та ФОП про проведення державної реєстрації від ______________ №_________________, код в ЄДПОУР __________________ -- надалі за текстом «Виконавець», яка діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,  з однієї сторони, та

 

Установа «Центр розвитку місцевого самоврядування» (ЦРМС), неприбуткова організація, ознака неприбутковості 0048, код в ЄДР 40896709 (іменована далі – «Замовник»), в особі директора Житомирського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» (філії, зареєстрованої в ЄДР без статусу юридичної особи, ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 41039207) Невмержицького Василя Івановича, який діє на підставі довіреності від 21.12.2016 р., посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондрою Л.В., № запису в реєстрі 3203, з другої  сторони,

 

далі разом по тексту іменовані «Сторони», а кожний окремо – «Сторона», уклали цей Договір про таке:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

 1.1 Цей договір регулює відносини між Виконавцем та Замовником щодо надання послуг зтиражування (друку) матеріалів (далі – Друкована продукція).

 

 1.2. Цей Договір укладений з метою забезпечення здійснення Покупцем своєї основної діяльності у межах статутних цілей та завдань, реалізації Програми «U-LEAD з Європою», номер у системі CRIS ENI/2015/038-739.

 

1.3. Кількість та асортимент  послуг, технічні характеристики, ціна за одиницю та сума узгоджується Сторонами при формуванні відповідного Замовлення та зазначаються в актах і рахунках. Замовлення  є невід’ємними частинами даного Договору.

 

2. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ 

 

 2.1 Ціна послуги визначається у порядку, передбаченому п. 1.3. Договору. Доставка друкованої продукції здійснюється ____________________на адресу Замовника: м. Житомир вул. Михайлівська, 8/1.

 

2.2 Оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця після отримання Друкованої продукції протягом  5 (п`яти) робочих днів з дня її отримання.

 

2.3. Замовлення Друкованих матеріалів  здійснюється у телефонному режимі або шляхом надсилання замовлення на електронну адресу Виконавця, вказану у цьому Договорі.

 

2.4.Загальна сума договору визначається, як сума вартості усієї Друкованої продукції, прийнятої Замовником.

 

2.5. Виконання зобов’язань за цим Договором підтверджується належним чином оформленими документами первинного бухгалтерського обліку.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язується:

 

- у відповідності з даним Договором надати Замовнику послуги з тиражування (друку) матеріалів;

 

- попередньо погодити із Замовником друковану продукцію на вимоги візуалізації.

 

- поставити Замовнику Друковану продукцію  протягом 5 (п‛яти) днів.

 

4.2. Замовник зобов’язується:

 

- своєчасно приймати послуги, визначені цим договором та належним чином здійснювати розрахунки з Виконавцем.

 

 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

4.1. За прострочення надання послуги Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості ненаданої  в строк послуги за кожний день прострочення.

 

4.2. За необґрунтовану відмову, ухилення або прострочення оплати послуги Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості невиконаного зобов’язання за кожний день прострочення.

 

4.3. Замовник може (повністю або частково) відмовитися від прийняття й оплати наданої  згідно з цим Договором послуги  у разі постачання Друкованої продукції неналежної якості та/або з затримкою у її наданні. 

 

5. ІНШІ УМОВИ

 

5.1. Сторони не несуть відповідальності, передбаченої в розділі 4 цього Договору, якщо неможливість виконання ними умов Договору наступила в силу форс-мажорних обставин (в т.ч. стихійного лиха, військових дій, інших обставин), які знаходяться поза межами впливу Сторін, що виникли після укладення Договору. Настання форс-мажорних обставин на території України засвідчує Торгово-промислова палата України та/або інші уповноважені на це органи. При цьому, строк виконання зобов'язань змінюється відповідно до часу дії таких обставин та їх наслідків. Сторона, для якої стало неможливим виконання обов'язків через форс-мажорні обставини, повинна сповістити іншу Сторону про виникнення та припинення дії цих обставин.

 

5.2. Перехід права власності на Друковану продукцію від Виконавця до Замовника відбувається в момент підписання Замовником первинних документів бухгалтерського обліку. Одночасно з кожною Друкованою продукцією Виконавець надає Замовнику відповідні первинні документи бухгалтерського обліку.

 

5.3. Ризик випадкового знищення та/або псування Друкованої продукції  переходить від Виконавця до Замовника у момент поставки Друкованої продукції.

 

5.4. У всьому, що не передбачено Договором, сторони керуються діючим законодавством.

 

5.5. Сторони прикладають максимальні зусилля, щоб усунути виникаючі розбіжності шляхом переговорів. При неможливості усунення розбіжностей шляхом переговорів, Сторони звертаються в суд за місцем знаходження Замовника.

 

5.6. Сторони передають одна одній право на включення персональних даних, які будуть використовуватися в процесі виконання цього Договору, до бази персональних даних кожної Сторони, на обробку таких персональних даних кожною Стороною (уповноваженою особою Сторони) та передачу таких персональних даних третім особам виключно з метою реалізації предмету та цілей цього Договору.

 

5.7. Усі умови цього Договору є конфіденційними та не можуть бути розголошені третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

 

5.8. Цей Договір може бути змінений, розірваний, визнаний недійсним тільки на підставі чинного законодавства. Визнання окремої частини чи положення цього Договору недійсною не тягне втрати чинності усього Договору у цілому.

 

5.9. Підставами для перегляду Виконавця є надання послуги неналежної якості; відмови Виконавця виконати замовлення належної якості у необхідні терміни; збільшення  ціни послуги на 10%.

 

5.10. Всі зміни, доповнення до цього Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовій формі й підписані обома Сторонами.

 

5.11. Послуга надається  для задоволення потреб Житомирського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування». Відповідно до внутрішніх документів Замовника оплата може проводитись з поточного банківського рахунку Житомирського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування»: п/р 26001210391595     в АТ «ПроКредит Банк», м. Київ, МФО 320984.

 

5.12. Виконавець ознайомлений та зобов’язується дотримуватися приписів Правил доброчесної поведінки та Інформаційної пам’ятки, затверджених Покупцем.

 

5.13. Замовник є неприбутковою організацією, код ознаки неприбутковості 0048.

 

Виконавець  є _______________(вказується вид платника податку та ПДВ/без ПДВ).

 

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

 6.1. Цей Договір набирає чинності в день його підписання обома Сторонами і діє до  31.12.2018, а в частині виконання зобов’язань, які виникли під час дії Договору - до повного їх виконання.

 

6.2. Сторони мають право у будь-який час відмовитися від цього Договору у повному обсязі.  Про таку відмову одна Сторона повідомляє іншу Сторону не менше ніж за 14 календарних днів до дня розірвання цього Договору.

 

6.3. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одну про зміну будь-яких реквізитів та/або контактних даних, які мають значення для виконання цього Договору, протягом 10 (десяти) днів від дати настання таких змін у відповідної Сторони.

 

6.3. Цей Договір складено в двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

 

АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ВИКОНАВЕЦЬ

 

 

ЗАМОВНИК 

Установа «Центр розвитку

місцевого самоврядування» (ЦРМС),

код в ЄДР 40896709,

Місцезнаходження: вул. Велика Житомирська,

буд. 20, м. Київ, 01025, Україна

р/р 26000210391433980

АТ «ПроКредит Банк» м.Київ,

МФО 320984

Е-mail: ustanova.ror@gmail.com

 

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

__________

 

 

_________________/ ____________/

м.п.

Директор

Житомирського ВП ЦРМС

 

 

 ________________/В. І. Невмержицький/

м.п.

 

 

 

ЗАМОВЛЕННЯ

до договору №____від

 

     м. Житомир                                                                                 «      »             2018 р.

 

_____________________(далі Виконавець), запис в ЄДР та ФОП про проведення державної реєстрації від ________________№__________________, код в ЄДПОУР______________, який діє на підставі _____________________,  з однієї сторони, та

 

Установа «Центр розвитку місцевого самоврядування», неприбуткова організація, ознака неприбутковості 0048, код в ЄДР 40896709 (іменована далі – «Замовник»), в особі директора Житомирського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» (філії, зареєстрованої в ЄДР без статусу юридичної особи, ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 41039207) Невмержицького Василя Івановича, який діє на підставі довіреності від «21» грудня 2016 р., посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондрою Л.В., № запису в реєстрі 3203, з другої сторони,

 

далі разом по тексту договору іменовані «Сторони», а кожний окремо «Сторона», уклали цей додаток до Договору про надання послуг від ___________ №______ (далі – Додаток) про наступне:

 

  1. Виконавець зобов’язується  надати Замовнику послуги з тиражування (друку) матеріалів (далі – Друкована продукція) згідно умов Договору. Попередньо погодити із Замовником друковану продукцію на вимоги візуалізації.
  2. Виконавець зобов’язується поставити Замовнику друковану продукцію протягом _________ (_______) днів.
  3. Замовник зобов’язується своєчасно прийняти послугу та належним чином здійснити розрахунки з Виконавцем у разі її надання належної якості та у встановлені строки.
  4. Сторони схвалюють наступну кількість, асортимент, технічні характеристики   ціну, суму друкованої  продукції та термін виконання.

 

п/п

Найменування

Одиниця виміру

Кількість

Ціна

Сума

Термін Виконання

1

 

шт

 

 

 

 

2

 

шт.

 

 

 

 

                                                                                 ВСЬОГО:    

 

5.Сторони домовилися, що оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця після отримання Друкованої продукції протягом  5 (п`яти) робочих днів з дня її отримання.

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ

 

 

 

 

______

 

ЗАМОВНИК 

Установа «Центр розвитку

місцевого самоврядування» (ЦРМС),

код в ЄДР 40896709,

Місцезнаходження: вул. Велика Житомирська,

буд. 20, м. Київ, 01025, Україна

р/р 26000210391433

АТ «ПроКредит Банк» м.Київ,

МФО 320984

 

Житомирський відокремлений підрозділ Установа «Центр розвитку місцевого самоврядування»

адреса: м. Житомир вул. Михайлівська, 8/1

п/р 26001210391595     в АТ «ПроКредит Банк», м. Київ, МФО 320984

ел. адреса: zhytomyr@lgdc.org.ua

 

Директор

Житомирського ВП ЦРМС

 

 

________________В. І. Невмержицький

 

 

 

                     

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців