Запрошення до участі у відкритому конкурсі на закупівлю послуг з організації, в т.ч. просування та проведення навчальних та інформаційно-роз’яснювальних заходів на території України в 2018 році

Житомирський відокремлений підрозділ Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» оголошує відкритий конкурс на закупівлю послуг з організації, в т.ч. просування та проведення  навчальних та інформаційно-роз’яснювальних заходів  на території України в 2018 році. Орієнтовна середня кількість заходів 3-5 в місяць, орієнтовна кількість учасників кожного заходу – 30 осіб.

 

Пропозиції  повинні бути подані особисто або поштою не пізніше 14 00  12 червня 2018  року до Житомирського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» за адресою: 10014 м. Житомир вул. Михайлівська, 8/1 або на електронну адресу: zhytomyr@lgdc.org.ua із темою листа, зазначеною на конверті, «Відкритий конкурс на закупівлю послуг з організації, в т.ч. просування та проведення  навчальних та інформаційно-роз’яснювальних заходів  на території України в 2018 році».

 

Участь у конкурсі можуть взяти організації та фізичні особи – підприємці, які можуть здійснювати відповідну діяльність згідно КВЕД (82.30).

 

Пропозиція, яка подається учасником на конкурс, повинна складатися з:

 

1)      Повністю заповненої, підписаної уповноваженою особою, завіреною печаткою (у разі наявності)  Форми комерційної пропозиції (додаток 1)

 

2)      Копій документів,  що надаються учасником:

  • Витягу з ЄДР;
  • Витяг з Реєстру платників ПДВ (при умові реєстрації платником ПДВ), довідки ДФС про сплату єдиного податку;

 Всі копії мають бути обов’язково завіреними підписом учасника, а якщо учасником є юридична особа, то печаткою та підписом уповноваженої особи.

 

До пропозиції повинні додаватись документи, які посвідчують право такої уповноваженої особи її підписувати (наказ про призначення керівника або довіреність).

 

Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй пропозиції несе учасник.

 

Оцінка пропозицій здійснюватиметься на основі критеріїв «вартість» та «якість». До уваги також братиметься досвід надання аналогічних послуг.

 

Про результати конкурсу буде повідомлено додатково.

 

Детальну інформацію можна отримати за електронною адресою zhytomyr@lgdc.org.ua, контактна особа: Богдан Сідоров (тел. 0973410703).

 

 

Додаток 1 до

Оголошення конкурсу

на закупівлю послуг

з організації заходів

 

Учасник не повинен відступати від даної форми, в протилежному випадку пропозиція відхиляється

 

      "КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ"

    (подається Учасником на фірмовому бланку)

         

Ми,

 

1

Повне найменування Учасника

 

2

Код ЄДРПОУ

 

3

Форма власності та юридичний статус

 

4

Платник ПДВ

Так___ Ні____

5

Дата створення

 

6

КВЕД (має відповідати виду закупівлі)

 

7

Адреса

 

 

-          юридична

 

 

-          фактична

 

8

Телефон

 

9

Факс

 

10

ел. пошта

 

11

Веб-сайт

 

12

ПІБ та посада керівника організації

 

13

ПІБ уповноваженого представника Учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі

 

14

ПІБ та посада контактної особи

 

15

Телефон контактної особи

 

16

Ел. пошта контактної особи

 

17

Перелік Замовників, яким надавались подібні послуги

 

18

Досвід роботи на ринку надання послуг з організації заходів

_______ років

 

Надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі на закупівлю послуг з організації, в т.ч. просування та проведення  навчальних та інформаційно-роз’яснювальних заходів  на території України в 2018 році .

 

Маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника за наступною вартістю:

 

Поселення учасників

Вартість поселення 1 особи за одну добу в готельному номері категорії, не вище стандарт.

(Інформацію подати про готелі обласних центрів)

Можна запропонувати меншу кількість варіантів

 

Варіанти:

Назва готелю  __________  Вартість _____________грн.

 

Назва готелю  __________  Вартість _____________грн.

 

Назва готелю  __________  Вартість _____________грн.

 

Сніданок

Назва готелю  __________  Включений

                                                   Ні___ Вартість _______ грн.

 

Назва готелю  __________  Включений

                                                   Ні___ Вартість _______ грн.

 

Назва готелю  __________  Включений

                                                   Ні___ Вартість _______ грн.

 

Харчування учасників

Вартість на одну особу, орієнтовне меню харчування у додатку до Комерційної пропозиції

(Інформацію подати про готелі обласних центрів)

 

Можна запропонувати меншу кількість варіантів

Варіанти

Назва готелю ______________

Кава ________ грн.

Обід ________ грн.

Вечеря ______ грн.

 

Назва готелю ______________

Кава ________ грн.

Обід ________ грн.

Вечеря ______ грн

 

Назва готелю ______________

Кава ________ грн.

Обід ________ грн.

Вечеря ______ грн

 

Оренда конференц-зали

 

Оренда конференц- зали (до 50 осіб), повністю облаштованого для роботи: звук, проектор та екран, фліпчарт

(Інформацію подати по обласним центрам)

Можна запропонувати меншу кількість варіантів

 

Назва готелю  __________  Вартість за 1 год. _________грн.

                                                         за 1 день ___________ грн.

 

Назва готелю  __________  Вартість за 1 год. _________грн.

                                                               за 1 день ________ грн.

 

Назва готелю  __________  Вартість за 1 год. _________грн.

                                                               за 1 день ________ грн.

 

 

Оренда конференц- зали (до 120 осіб), повністю облаштованого для роботи: звук, проектор та екран, фліпчарт

(Інформацію подати по обласним центрам)

Можна запропонувати меншу кількість варіантів

 

Назва готелю  __________  Вартість за 1 год. ________грн.

                                                                    за 1 день _______ грн.

 

Назва готелю  __________  Вартість за 1 год. ___________грн.

                                                                    за 1 день _______ грн.

 

Назва готелю  __________  Вартість за 1 год. ___________грн.

                                                                    за 1 день ________ грн.

 

Організація доправлення учасників

Перевезення мікроавтобусом (до 20 осіб), включно посадку/висадку пасажирів

1 км

_____ грн

Марки наявних мікроавтобусів, роки їх випуску, кількість місць

1)марка  _________________ рік __________ місць____

2) марка  _________________ рік __________ місць____

3) марка  _________________ рік __________ місць____

 

Вартість очікування

1 год

_____ грн

Перевезення середнім автобусом (12 до 33 осіб), включно посадку/висадку пасажирів

1 км

_____ грн

Марки наявних автобусів, роки їх випуску, кількість місць

1)марка  _________________ рік __________ місць____

2) марка  _________________ рік __________ місць____

3) марка  _________________ рік __________ місць____

 

Вартість очікування

1 год

_____ грн

Перевезення велеким  автобусом (від 33 і більше осіб), включно посадку/висадку пасажирів

1 км

_____ грн

Марки наявних автобусів, роки їх випуску, кількість місць

1)марка  _________________ рік __________ місць____

2) марка  _________________ рік __________ місць____

3) марка  _________________ рік __________ місць____

 

Вартість очікування

1 год

_____ грн

Вартість обслуговування

Вартість обслуговування

Сума _______ грн.

або ___% від замовлення

 

 

 

 

1. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами конкурсу, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

 

2. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося укласти договір про закупівлю не пізніше ніж через 5 банківських днів з дня акцепту пропозиції.

 

3. Умови розрахунків: раз на місяць по факту  надання послуг.

 

4. Інформація про запропоновані готелі та меню харчування додається

  

Дата:

 

________________ ПІБ посада уповноваженої особи Учасника (завірено печаткою)

підпис

 

 

 

Додаток 2 до

Оголошення конкурсу

на закупівлю послуг

з організації заходів

 

Проект Договору

        про  надання послуг

 

м. Житомир                                                                           «___» ______________ 2018 р.

 

________________________, іменований надалі  «Виконавець», в особі _______________________, платник ____________________(вказується вид платника податку, з ПДВ/без ПДВ) з однієї сторони, та

 

Установа «Центр розвитку місцевого самоврядування», неприбуткова організація, ознака неприбутковості 0048, код в ЄДР 40896709 (іменована далі – «Замовник»), в особі директора Житомирського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» (філії, зареєстрованої в ЄДР без статусу юридичної особи, ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 41039207) Невмержицького Василя Івановича, який діє на підставі довіреності від «21» грудня 2016 р., посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондрою Л.В., № запису в реєстрі 3203, з другої сторони,

 

далі разом по тексту договору іменовані «Сторони», а кожний окремо «Сторона», уклали цей Договір про надання послуг (далі – Договір) про наступне:

 

1. Предмет Договору

 

1.1. Відповідно до цього Договору Виконавець надає оплатні послуги з організації, в т.ч. просування та проведення  навчальних та інформаційно-роз’яснювальних заходів  на території України (далі - послуги), а Замовник зобов'язується приймати та оплачувати послуги Виконавця. Цей Договір укладений з метою забезпечення здійснення Замовником своєї основної діяльності у межах статутних цілей та завдань, реалізації Програми «U-LEAD з Європою», номер у системі CRIS ENI/2015/038-739.

 

1.2. В цьому Договорі під організацією, просуванням та проведенням навчальних та інформаційно-роз’яснювальних заходів розуміється: поселення та/або харчування учасників заходів та/або оренда конференц-зали повністю облаштованого для роботи: звук, проектор та екран, фліпчарт та/або організація доправлення учасників та/або інше.

 

1.3. Вид, час, місце проведення, кількість учасників, необхідні послуги та їх вартість визначається додатками до Договору (Спеціфікаціями), що є його невід'ємними частинами.

 

2. Права та обов'язки Сторін

 

2.1. Виконавець зобов'язаний:

 

2.1.1. Зберігати конфіденційність інформації, що стала відома Виконавцеві в зв'язку із виконанням ним своїх обов'язків, визначених Договором.

 

2.1.2. Забезпечити надання послуг належним чином, в точній відповідності до умов Договору та вимог чинного законодавства. У разі неможливості забезпечити надання послуг відповідно до задекларованих якісних та кількісних показників, визначених додатком до Договору (Специфікацією), надавати послуги за письмовим погодженням із Замовником.

 

2.1.3. Протягом двох днів з моменту отримання від Замовника проекту програми заходу, підготувати свої пропозиції до неї в частині надання послуг,в межах відповідного додатку до цього Договору (Специфікації), та внести їх Замовнику. 

 

2.1.4. Після надання послуг згідно відповідного додатку до Договору (Специфікації) надавати Замовнику для підписання Акт здачі-приймання наданих послуг.

 

2.2.  Замовник зобов'язаний:

 

2.2.1. Сприяти Виконавцеві у виконанні ним своїх обов'язків по Договору.

 

2.2.2. Протягом трьох робочих днів підписати та надіслати Виконавцю наданий останнім для підписання Акт здачі-приймання наданих послуг або надіслати йому обґрунтовану відмову у його підписані.

 

2.2.3. Оплатити послуги Виконавця згідно умов цього Договору.

 

2.3. Виконавець має право:

 

2.3.1. За погодженням із Замовником залучати до надання послуг згідно Договору третіх осіб.

 

2.3.2. Отримувати від Замовника у телефонному режимі та електронною поштою, інформацію, необхідну для виконання цього Договору, не пізніше ніж за 10 календарних днів до надання послуги.

 

2.3.3. На оплату послуг, наданих за цим Договором.

 

2.4. Замовник має право:

 

2.4.1. Відмовитися від оплати додаткових послуг, якщо вони не погоджені із Замовником та відсутні у додатку до цього Договору (Специфікації).

 

2.4.2. Відмовитися від підписання або надіслати обґрунтовану відмову у підписанні Акту здачі-приймання наданих послуг в разі виявлення невідповідності послуг умовам Специфікації та затвердженої Сторонами програми заходу. Про невідповідність послуг умовам додатку до цього Договору (Специфікації) Замовником в день надання відповідних послуг складається акт в довільній формі із зазначенням ненаданих або неналежно наданих послуг, який підписується Сторонами та посвідчується не менш ніж двома учасниками заходу.

 

3. Порядок виконання-приймання послуг та здійснення розрахунків

 

3.1. Ціна Договору складається з ціни послуг, яка визначається додатками до Договору, та вартості обслуговування (Специфікація). Вартість обслуговування складає ________ (%) відсотків від ціни послуг.

 

3.2. Валютою платежу є українська гривня.

 

3.3. Розрахунки здійснюються в безготівковій формі шляхом перерахування Замовником коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

 

3.4. Виконання-приймання послуг оформляється Актом здачі-приймання наданих послуг згідно умов цього Договору.

 

4. Відповідальність Сторін

 

4.1. У випадку порушення Замовником термінів оплати послуг Виконавця згідно додатків до Договору (Специфікацій), він зобов’язаний сплатити на користь Виконавця пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.

 

4.2. За прострочення термінів виконання своїх зобов'язань згідно умов цього Договору Виконавець зобов’язаний сплатити на користь Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми вартості послуг Виконавця, вказаної у відповідному додатку до Договору (Специфікації), за кожен день прострочення.

 

4.3. У разі неналежного надання послуг або ненадання послуг Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 10% від загальної вартості неналежно наданої або ненаданої послуги відповідно до Специфікації.

 

4.4. Відповідальність за шкоду, заподіяну транспортним засобом та/або продуктами харчування, які забезпечує Виконавець, покладається на Виконавця згідно з цивільним законодавством.

 

4.5. У разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі, відхилення їх кількісних та якісних показників від задекларованих у Додатку до Договору (Специфікації), Виконавець здійснює перерахунок вартості наданих послуг. Такий перерахунок не звільняє Виконавця від відповідальності за несвоєчасне виконання своїх зобов’язань.

 

5. Інші умови

 

5.1. Сторони не несуть відповідальність, передбачену в розділі 4 цього Договору, якщо неможливість виконання ними умов Договору наступила в силу форс-мажорних обставин (в т.ч. стихійного лиха, військових дій, інших обставин), які знаходяться поза межами впливу Сторін, що виникли після укладення Договору. Настання форс-мажорних обставин на території України засвідчує Торгово-промислова палата України та/або інші уповноважені на це органи. При цьому, строк виконання зобов'язань змінюється відповідно до часу дії таких обставин та їх наслідків. Сторона, для якої стало неможливим виконання обов'язків через форс-мажорні обставини, повинна сповістити іншу Сторону про виникнення та припинення дії цих обставин.

 

5.2. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством.

 

5.3. Сторони прикладають максимальні зусилля, щоб усунути виникаючі розбіжності шляхом переговорів. При неможливості усунення розбіжностей шляхом переговорів, Сторони звертаються в суд відповідно до підсудності, визначеної господарським процесуальним кодексом України.

 

5.4. Сторони передають одна одній право на включення персональних даних, які будуть використовуватися в процесі виконання цього Договору, до бази персональних даних кожної Сторони, на обробку таких персональних даних кожною Стороною (уповноваженою особою Сторони) та передачу таких персональних даних третім особам виключно з метою реалізації предмету та цілей цього Договору.

 

5.5. Усі умови цього Договору є конфіденційними та не можуть бути розголошені третім особам без письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

 

5.6. Цей Договір може бути змінений, розірваний, визнаний недійсним тільки на підставі чинного законодавства. Визнання окремої частини чи положення цього Договору недійсною не тягне втрати чинності усього Договору у цілому.

 

5.7. Цей Договір може бути розірвано Сторонами  при невиконанні однією зі Сторін умов цього Договору (у тому числі грубого (суттєвого) порушення політик та процедур, встановлених у Замовника) за письмовим повідомленням другої Сторони за десять днів до дня розірвання (а у випадках, передбачених політиками та процедурами Замовника – без дотримання цього терміну).

 

5.8. Всі зміни, доповнення до цього Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовій формі й підписані обома Сторонами.

 

5.9. Підставами для перегляду Виконавця є надання послуги неналежної якості; відмови Виконавця виконати замовлення належної якості у необхідні терміни; збільшення  ціни послуги на 10%.

 

5.10. Послуга замовляється  для задоволення потреб Житомирського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування». Відповідно до внутрішніх документів Замовника оплата послуги може здійснюватись з поточного банківського рахунку Житомирського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування»: АТ «ПроКредит Банк», м. Київ, МФО 320984, п/р 26001210391595.

 

5.11. Виконавець ознайомлений та зобов’язується дотримуватися приписів Правил доброчесної поведінки та Інформаційної пам’ятки, затверджених Замовником.

 

5.12.Виконавець повідомлений про умови політики щодо обігу інформації, захисту дітей, протидії фінансування тероризму, запобігання корупції та доброчесної поведінки, що встановлені у Замовника, Виконавець підтверджує, що він не має жодного відношення до торгівлі дітьми, неналежного поводження з ними, до фінансування чи сприяння тероризму та/або не належить, не допомагає та не сприяє у діяльності терористичних організацій, дотримується політики протидії хабарництву та не має жодного відношення до виготовлення/поширення/торгівлі мінами.

 

5.13. Замовник  є неприбутковою організацією, код ознаки неприбутковості 0048.

 

Виконавець є ________________________(вказується вид оподаткування, з ПДВ/без ПДВ)..

 

6. Строк дії договору

 

6.1. Цей Договір набирає чинності в день його підписання обома Сторонами і діє до 31 грудня 2018 року, а в частині виконання зобов’язань, які виникли під час дії Договору - до повного їх виконання.

 

6.2. Сторони мають право у будь-який час відмовитися від цього Договору у повному обсязі. Про таку відмову одна Сторона повідомляє іншу Сторону не менше ніж за 14 календарних днів до дня розірвання цього Договору.

 

6.3. Цей Договір складено в двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

 

6.4. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одну про зміну будь-яких реквізитів та/або контактних даних, які мають значення для виконання цього Договору, протягом 10 (десяти) днів від дати настання таких змін у відповідної Сторони.

 

7.  Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи Сторін

    

ВИКОНАВЕЦЬ

 

ЗАМОВНИК

Установа «Центр розвитку

місцевого самоврядування» (ЦРМС),

код в ЄДР 40896709,

Місцезнаходження: вул. Велика Житомирська,

буд. 20, м. Київ, 01025, Україна

р/р 26000210391433980

АТ «ПроКредит Банк» м.Київ,

МФО 320984

                   Е-mail: ustanova.ror@gmail.com

                                           

   ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

Директор Житомирського ВП ЦРМС

________________/В. І. Невмержицький/

м.п.

 

 

 

  

 

Додаток 1

до Договору про надання послуг

№____ від ______ 2018 року

Специфікація

     м. Житомир                                                                                 «___» ______________ 2018 р.

 

__________________________, іменований надалі  «Виконавець», в особі ____________________, платник______________(не платник ПДВ, група оподаткування)з однієї сторони, та

 

Установа «Центр розвитку місцевого самоврядування», неприбуткова організація, ознака неприбутковості 0048, код в ЄДР 40896709 (іменована далі – «Замовник»), в особі директора Житомирського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» (філії, зареєстрованої в ЄДР без статусу юридичної особи, ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 41039207) Невмержицького Василя Івановича, який діє на підставі довіреності від «21» грудня 2016 р., посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондрою Л.В., № запису в реєстрі 3203, з другої сторони,

 

далі разом по тексту договору іменовані «Сторони», а кожний окремо «Сторона», уклали цей додаток до Договору про організацію заходів (далі – Додаток) про наступне:

  1. Виконавець зобов’язується організувати проведення ______ 2018 року _______________________________ в місті _________________ за адресою _____________________ (надалі – захід).
  2. Кількість учасників _______________________________
  3. Виконавець забезпечує:

3.1.       харчування учасників в закладі харчування, який розташований в радіусі ______________ метрів від місця проведення заходу. Меню попередньо має бути погоджено з  Замовником не пізніше ніж за 3 (три) календарні дні до дня проведення заходу;

3.2.       поселення учасників  в готелі категорією не нижче 3 «зірки», в радіусі ________ метрів від місця проведення заходу;

3.3.       оренду конференц-зали повністю облаштованого для роботи: звук, проектор та екран, фліпчарт;

3.4.       доправлення учасників _________________________.

  1. Сторони схвалюють наступний графік здійснення організаційних заходів з підготовки та проведення заходу.

 

п/п

Захід та відповідальна за виконання Сторона Договору

Термін Виконання

1

Формування переліку учасників та програми заходу Замовником.

 

2

Надання пропозицій Виконавцем до Програми заходу та затвердження програми заходу Замовником.

 

3

Замовлення Виконавцем номерів у готелі відповідно до переліку учасників.

 

4.

Замовлення Виконавцем харчування учасників заходів відповідно до погодженого із Замовником меню.

 

5.

Замовлення Виконавцем оренди конференц-зали повністю облаштованого для роботи: звук, проектор, екран, фліпчарт.

 

 

6.

Замовлення Виконавцем  транспортного засобу для доправлення учасників заходу відповідно до погодженого Замовником виду  транспортного засобу та маршруту.

 

 

7.

Забезпечення Виконавцем поселення учасників заходу.

 

8.

Забезпечення Виконавцем  харчування учасників заходу відповідно до погодженого меню та програми заходу

 

9.

Забезпечення Виконавцем безпечного та готового до доправлення учасників заходу транспортного засобу відповідно до погодженого Замовником виду  транспортного засобу та маршруту.

 

10.

Забезпечення Виконавцем конференц-зали повністю облаштованого для роботи: звук, проектор та екран, фліпчарт.

 

 

 Сторони схвалюють наступну вартість послуг (ціну послуг):

 

Стаття витрат

Кількість учасників, осіб/

кількість місць приміщення/

Кількість км для доправлення

Вартість на 1 учасника, грн./

Вартість оренди приміщення  за кількість місць  для учасників/

Вартість за 1  км. для  дооправлення учасників

Загальна вартість, грн.

Харчування:

Кава-пауза

 

 

 

Обід

 

 

 

Вечеря

 

 

 

Поселення учасників

2-х місний номер

 

 

 

1-о місний номер

 

 

 

Оренда конференц зали  повністю облаштованого для роботи: звук, проектор та екран, фліпчарт.

 

 

 

Доправлення учасників

 

 

 

Всього:

 

 

  1. Сторони встановлюють наступний порядок оплати:

 

-          ______ відсотків ціни послуг, що становить _____________ (_______________________ ) грн., в т.ч. ПДВ __________________________ (або ПДВ не застосовується) та вартість обслуговування, що становить ____ відсотків  _____________ (__________________________________), в т.ч. ПДВ __________________________ (або ПДВ не застосовується) Замовник сплачує протягом 10 робочих днів після підписання Сторонами Акту здачі-приймання наданих послуг.

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМОВНИК 

Установа «Центр розвитку

місцевого самоврядування» (ЦРМС),

код в ЄДР 40896709,

Місцезнаходження: вул. Велика Житомирська,

буд. 20, м. Київ, 01025, Україна

р/р 26000210391433

АТ «ПроКредит Банк» м.Київ,

МФО 320984

 

Житомирський відокремлений підрозділ Установа «Центр розвитку місцевого самоврядування»

адреса: м. Житомир вул. Михайлівська, 8/1

п/р 26001210391595     в АТ «ПроКредит Банк», м. Київ, МФО 320984

ел. адреса: zhytomyr@lgdc.org.ua

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

 

 

_______________

 

Директор

Житомирського ВП ЦРМС

 

________________В. І. Невмержицький

                               м.п

 

 

                     

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців