ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови облдержадміністрації 04.11.2016 № 365

П О Л О Ж Е Н Н Я
про регіональну робочу групу для сприяння у роботі офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій у здійсненні ними повноважень під час підготовки та проведення перших місцевих виборів 18 грудня 2016 року в об’єднаних територіальних громадах, утворених у межах Житомирської області

 

1. Регіональна робоча група для сприяння у роботі офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій у здійсненні ними повноважень під час підготовки та проведення перших місцевих виборів 18 грудня 2016 року в об’єднаних територіальних громадах, утворених у межах Житомирської області (далі - регіональна робоча група) є тимчасовим дорадчим органом при обласній державній адміністрації, утвореним з метою надання сприяння у роботі офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій, які перебуватимуть з відповідною місією в Житомирській області під час підготовки та проведення перших місцевих виборів 18 грудня 2016 року в об’єднаних територіальних громадах, утворених у межах Житомирської області. Регіональна робоча група функціонує до офіційного завершення терміну перебування офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій, які перебуватимуть з відповідною місією в Житомирській області під час підготовки та проведення перших місцевих виборів 18 грудня 2016 року в об’єднаних територіальних громадах, утворених у межах Житомирської області.

 

2. Регіональна робоча група у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії України, а також цим Положенням.

 

3. Основними завданнями регіональної робочої групи є:
надання допомоги районним державним адміністраціям щодо сприяння у роботі офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій, які перебуватимуть з відповідною місією в Житомирській області під час підготовки та проведення перших місцевих виборів 18 грудня 2016 року в об’єднаних територіальних громадах, утворених у межах Житомирської області;
забезпечення взаємозв’язку з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з метою надання всебічної допомоги у діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій, які перебуватимуть з відповідною місією в Житомирській області під час підготовки та проведення перших місцевих виборів 18 грудня 2016 року в об’єднаних територіальних громадах, утворених у межах Житомирської області.

 

4. Регіональна робоча група для виконання покладених на неї завдань має право:
звертатися з питань, у межах своїх повноважень, до місцевих органів виконавчої влади, їх посадових осіб, органів місцевого самоврядування, одержувати від них у встановленому порядку статистичні дані, інформацію, довідки, інші матеріали;
утворювати у разі потреби робочі підгрупи, залучати в установленому порядку до роботи в них представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій тощо.
організовувати проведення конференцій, засідань за круглим столом, семінарів, нарад тощо.

 

5. Регіональна робоча група у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами місцевого самоврядування, а також з іншими установами, підприємствами, організаціями.

 

6. До складу регіональної робочої групи входять представники обласної державної адміністрації, обласної ради (за згодою), міської ради (за згодою), обласних служб та організацій.
Регіональна робоча група утворюється у складі керівника, заступника керівника, секретаря та членів робочої групи.
Персональний склад регіональної робочої групи затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.
Зміни до персонального складу регіональної робочої групи вносяться за поданням її керівника.

 

7. Керівник регіональної робочої групи:
спрямовує роботу робочої групи, її членів, робочих підгруп за напрямами діяльності;
представляє робочу групу у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, в тому числі з міжнародними установами та організаціями;
несе персональну відповідальність за виконання покладених на робочу групу завдань.
Керівник регіональної робочої групи затверджує план організаційних заходів, інші документи, розроблені робочою групою.

 

8. Заступник керівника регіональної робочої групи виконує доручення керівника робочої групи, а також обов’язки керівника робочої групи у разі його відсутності (відрядження, хвороба тощо).

 

9. Основними формами роботи регіональної робочої групи є засідання, наради, консультації, які проводяться у міру потреби.
На засідання регіональної робочої групи можуть бути запрошені представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, інші фахівці.

 

10. Регіональна робоча група в межах повноважень приймає рішення, які носять рекомендаційний характер.
Рішення регіональної робочої групи приймаються більшістю голосів її членів. У разі рівного розподілу голосів членів робочої групи голос керівника є вирішальним.
Рішення регіональної робочої групи оформляються протоколом, який підписує її голова та секретар.

 

 

Начальник управління інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації

О.М. Григор’єва

 

 

 

 

 

                     

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців