ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови облдержадміністрації 15.02.2017 № 46

ПЛАН
заходів щодо забезпечення функціонування системи військового обліку на території області у 2017 році

 

№ з/п

Найменування заходів

Термін проведення

Відповідальні виконавці

І. Організаційні заходи

1.

Здійснювати методичне забезпечення військового обліку та підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку

Лютий 2017 року

Райдержадміністрації, районні (міські) військові комісаріати (за згодою)

2.

Затвердити плани звіряння облікових даних підприємств, установ, організацій, виконавчих комітетів міських рад з обліковими даними міських військових комісаріатів відповідно до адміністративно-територіального поділу

Лютий 2017 року

Міськвиконкоми (за згодою)

3.

Забезпечити виготовлення друкарським способом Правил військового обліку та розміщення їх в адміністративних приміщеннях

Лютий 2017 року

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою)

4.

Забезпечити ведення журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів

Протягом 2017 року

Відповідальні за ведення військового обліку структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів (за згодою), підприємств, установ, організацій (за згодою) (далі – відповідальні за ведення військового обліку)

5.

Надання у відповідні районні (міські) військові комісаріати інформації про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку

Протягом семи діб з дати призначення

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою)

6.

Опрацювання необхідної документації відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921

Лютий-березень 2017 року

Відповідальні за ведення військового обліку

 

7.

Вжиття заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних і призовників на вимогу військових комісаріатів, сприяння у їх своєчасній явці за цим викликом

При отриманні розпоряд-ження військового комісара

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою)

8.

Проведення занять з відповідальними посадовими особами за ведення військового обліку і бронювання щодо розгляду нормативно-правових актів у сфері військового обов’язку і військової служби та бронювання

Протягом 2017 року

Житомирський обласний військовий комісаріат (за згодою), районні (міські) військові комісаріати Житомирської області (за згодою), сектор мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою)

9.

Здійснити перевірки стану військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних працівників відповідно до затверджених планів перевірок

Протягом 2017 року

Житомирський обласний військовий комісаріат (за згодою), районні (міські) військові комісаріати Житомирської області (за згодою), сектор мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою)

10.

Проведення роботи щодо розшуку громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, їх затримання та доставки до відповідних військових комісаріатів

Протягом 2017 року

Житомирський обласний військовий комісаріат (за згодою), районні (міські) військові комісаріати Житомирської області (за згодою), органи Національної поліції (за згодою)

ІІ. Заходи щодо військового обліку призовників та військовозобов’язаних

1.

Забезпечення повноти та достовірності даних військового обліку військовозобов’язаних і призовників згідно з вимогами чинного законодавства

Постійно

Відповідальні за ведення військового обліку

2.

Інформування військових комісаріатів про призначення, переміщення і звільнення призовників і військовозобов’язаних

У семиденний строк

Відповідальні за ведення військового обліку

3.

Проведення перевірки наявності у претендентів на зайняття вакантних посад необхідних військово-облікових документів (для військовозобов’язаних: військового квитка, тимчасового посвідчення замість військового квитка; для призовників: посвідчення про приписку до призовної дільниці) з метою встановлення факту перебування їх на військовому обліку за місцем проживання

При прийомі документів для працевлаштування

Відповідальні за ведення військового обліку

4.

Прийняття на роботу військовозобов’язаних після взяття їх на військовий облік в установленому порядку та заведення особових карток форми П-2 (для державних службовців - особова картка державного службовця)

При прийомі на роботу

Відповідальні за ведення військового обліку

5.

Ведення особових карток форми П-2 (для державних службовців - особова картка державного службовця) призовників, військовозобов’язаних працівників відповідно до вимог чинного законодавства

Постійно

Відповідальні за ведення військового обліку

6.

Подання до військових комісаріатів повідомлень про зміну облікових даних військовозобов’язаних

Щомісяця до 5 числа

Відповідальні за ведення військового обліку

7.

Забезпечення своєчасного внесення змін до особових карток форми П-2 (для державних службовців-особова картка державного службовця) призовників, військовозобов’язаних

У п’ятиденний термін з дня подання підтвер-джуючих документів

Відповідальні за ведення військового обліку

8.

Проведення звірки даних особових карток форми П-2 (для державних службовців-особова картка державного службовця) з військовими квитками працівників

Згідно з графіком

Відповідальні за ведення військового обліку

9.

Проведення звірки особових карток форми П-2 (для державних службовців-особова картка державного службовця) призовників, військовозобов’язаних працівників з обліковими даними військового комісаріату

Згідно з графіком

Відповідальні за ведення військового обліку

10.

Ведення обліку даних військовозобов’язаних і призовників, які сповістили про зміни в стані здоров’я з наступним направленням повідомлень до військового комісаріату

Постійно

Відповідальні за ведення військового обліку

ІІІ. Заходи щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час

1.

Своєчасне оформлення спільно з місцевими військовими комісаріатами бронювання військовозобов’язаних шляхом:

виготовлення та заповнення посвідчень про відстрочку і повідомлень про зарахування військовозобов’язаних;

передачі до військового комісаріату заповнених бланків посвідчень про відстрочку і повідомлень про зарахування військовозобов’язаних, особових карток та військових квитків військовозобов’язаних;

отримання від військового комісаріату оформлених посвідчень про відстрочку, а також раніше зданих особових карток та військових квитків військовозобов’язаних

У десятиденний термін з дня працевлаштування

Відповідальні за ведення військового обліку

2.

Повідомлення районних (міських) військових комісаріатів, де військовозобов’язані перебувають на військовому обліку, про зарахування військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій, на спеціальний військовий облік

У п’ятиденний термін

Відповідальні за ведення військового обліку

3.

Інформування районних (міських) військових комісаріатів про внесення змін у посвідчення про відстрочку від призову до Збройних Сил України на період мобілізації та на воєнний час

У десятиденний термін

Відповідальні за ведення військового обліку

4.

Інформування районних (міських) військових комісаріатів про анулювання посвідчень про відстрочку від призову до Збройних Сил України на період мобілізації та на воєнний час

У п’ятиденний термін

Відповідальні за ведення військового обліку

5.

Забезпечення обліку та зберігання бланків спеціального військового обліку

Постійно

Відповідальні за ведення військового обліку

6.

Уточнення плану заходів щодо вручення посвідчень про відстрочку від призову на період мобілізації та на воєнний час військовозобов’язаним, які заброньовані згідно з переліками посад і професій

Щокварталу

Відповідальні за ведення військового обліку

7.

Уточнення плану заміщення військовозобов’язаних, які підлягають призову на військову службу у разі мобілізації та у воєнний час

Щокварталу

Відповідальні за ведення військового обліку

ІV. Звітність з питань військового обліку та бронювання

1.

Складання та погодження в районних (міських) військових комісаріатах звітів про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, заброньованих згідно з переліками посад та професій, за станом на 1 січня відповідного року (за формою згідно з додатком 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 № 45)

До 25 грудня 2017 року

Відповідальні за ведення військового обліку

2.

Надання погоджених звітів про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, заброньованих згідно з переліками посад та професій (за формою згідно з додатком 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 № 45) та інформації про стан роботи щодо військового обліку та бронювання військовозобов’язаних до сектору мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації

До 01 лютого 2018 року

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою)

3.

Повідомлення районних (міських) військових комісаріатів про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, які належать до сфери їх управління

Щомісяця до 5 числа у разі наявності

Райдержадміністрації

4.

Складення і подання до районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць

До 01 грудня 2017 року

Відповідальні за ведення військового обліку

5.

Проведення роз’яснювальної роботи з військовозобов’язаними працівниками щодо виконання вимог Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних»

При прийомі на роботу

Відповідальні за ведення військового обліку

 

 

 

Заступник голови – керівник
апарату адміністрації

О.О. Ясюнецький

 

 

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців