Вища та спеціальна освіта

ЖДТУ надає можливість підвищити кваліфікацію учасників АТО з основ комп’ютерної грамотності, інформаційних систем бухгалтерського обліку, мов програмування, Web-дизайну, Web-розробки, Web-програмування та кібербезпеки.  Крім того за програми, що пов’язані з вивченням іноземних мов в розрізі трьох рівнів: базовий, середній, поглиблений.

 

Вартість освітніх послуг з підвищення кваліфікації в розрізі термінів її проведення наступна:

 

         1) довгострокове підвищення кваліфікації, в т.ч.:

 

         - період навчання – 3 місяці (144 години) - 900 грн. (на одну особу);

 

         - період навчання – 6 місяців (180 годин) – 1800 грн. (на одну особу);

 

         2) короткострокове підвищення кваліфікації, в т.ч. тренінги та семінари (період навчання – 2 дні – 475 грн. (на одну особу).

 

Отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше учасниками АТО освітнього рівня спеціаліста, бакалавра, молодшого спеціаліста в ЖДТУ можливе за наступними спеціальностями (див. табл. 1 та 2).

 

Таблиця 1. Перелік спеціальностей та вартість платних освітніх послуг, що надаються для здобуття освіти за ступенем «Бакалавр»

 

Найменування спеціальності

Денна форма

(вартість за рік, грн.)

Заочна форма

(вартість за рік, грн.)

1

2

3

051 Економіка

13200

8900

051 Економіка (бакалавр на основі ОКР «молодшого спеціаліста» – 2 роки навчання)

12000

8000

073 Менеджмент

13200

8900

073 Менеджмент (бакалавр на основі ОКР «молодшого спеціаліста» – 2 роки навчання)

12000

8000

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

13200

8900

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (бакалавр на основі ОКР «молодшого спеціаліста» – 2 роки навчання)

12000

8000

242 Туризм

13600

-

242 Туризм (бакалавр на основі ОКР «молодшого спеціаліста» – 2 роки навчання)

12350

-

292 Міжнародні економічні відносини

13200

292 Міжнародні економічні відносини (бакалавр на основі ОКР «молодшого спеціаліста» – 2 роки навчання)

12000

071 Облік і оподаткування

13200

8900

071 Облік і оподаткування (бакалавр на основі ОКР «молодшого спеціаліста» – 2 роки навчання)

12000

8000

072 Фінанси, банківська справа та страхування

13200

8900

072 Фінанси, банківська справа та страхування (бакалавр на основі ОКР «молодшого спеціаліста» – 2 роки навчання)

12000

8000

281 Публічне управління та адміністрування

13200

8900

101 Екологія

12000

7000

101 Екологія (бакалавр на основі ОКР «молодшого спеціаліста» – 3 роки навчання)

12000

7000

183 Технологія захисту навколишнього середовища

12000

7000

184 Гірництво

12000

7000

184 Гірництво (бакалавр на основі ОКР «молодшого спеціаліста» – 3 роки навчання)

12000

7000

121 Інженерія програмного забезпечення

16200

9900

121 Інженерія програмного забезпечення (бакалавр на основі ОКР «молодшого спеціаліста» – 2 роки навчання)

16200

9900

121 Інженерія програмного забезпечення (бакалавр на основі ОКР «молодшого спеціаліста» – 3 роки навчання)

16200

9900

123 Комп’ютерна інженерія

16000

123 Комп’ютерна інженерія (бакалавр на основі ОКР «молодшого спеціаліста» – 2 роки навчання)

16000

-

123 Комп’ютерна інженерія (бакалавр на основі ОКР «молодшого спеціаліста» – 3 роки навчання)

16000

-

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

13600

8900

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (бакалавр на основі ОКР «молодшого спеціаліста» – 2 роки навчання)

13600

8900

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (бакалавр на основі ОКР «молодшого спеціаліста» – 3 роки навчання)

13600

8900

163 Біомедична інженерія

12000

-

163 Біомедична інженерія (бакалавр на основі ОКР «молодшого спеціаліста» – 3 роки навчання)

12000

-

172 Телекомунікації та радіотехніка

12000

8000

125 Кібербезпека

16200

9900

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

13600

8900

131 Прикладна механіка

12000

7000

131 Прикладна механіка (бакалавр на основі ОКР «молодшого спеціаліста» – 2 роки навчання)

12000

7000

131 Прикладна механіка (бакалавр на основі ОКР «молодшого спеціаліста» – 3 роки навчання)

12000

7000

133 Галузеве машинобудування

12000

7000

133 Галузеве машинобудування (бакалавр на основі ОКР «молодшого спеціаліста» – 2 роки навчання)

12000

7000

133 Галузеве машинобудування (бакалавр на основі ОКР «молодшого спеціаліста» – 3 роки навчання)

12000

7000

274 Автомобільний транспорт

13200

8000

274 Автомобільний транспорт (бакалавр на основі ОКР «молодшого спеціаліста» – 2 роки навчання)

13200

8000

274 Автомобільний транспорт (бакалавр на основі ОКР «молодшого спеціаліста» – 3 роки навчання)

13200

8000

 

         Таблиця 2. Перелік спеціальностей та вартість платних освітніх послуг, що надаються для здобуття освіти за ступенем «Магістр»

 

Найменування спеціальності

Денна форма

(вартість за рік, грн.)

Заочна форма

(вартість за рік, грн.)

051 Економіка

15000

11000

073 Менеджмент

15000

11000

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

15000

11000

242 Туризм

15000

11000

071 Облік і оподаткування

15000

11000

072 Фінанси, банківська справа та страхування

15000

11000

281 Публічне управління та адміністрування

16200

15000

101 Екологія

13200

9400

183 Технологія захисту навколишнього середовища

13200

9400

184 Гірництво

13200

9400

121 Інженерія програмного забезпечення

17500

11200

121 Інженерія програмного забезпечення (спеціалізація «Менеджмент в ІТ»)

18000

-

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

15600

10000

163 Біомедична інженерія

13500

-

172 Телекомунікації та радіотехніка

13500

-

126 Інформаційні системи та технології

16000

10500

131 Прикладна механіка

13200

9400

133 Галузеве машинобудування

13200

9400

274 Автомобільний транспорт

14000

9400

 

Житомирський  національний агроекологічний  університет

 

ЖНАЕУ надає можливість підвищення кваліфікації за здобутою вищою освітою, навчання на курсах цільового призначення, а також навчання для отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста.

 

Так, ЖНАЕУ надає послуги із короткострокового (до 108 годин) та довгострокового (більше 108 годин) підвищення кваліфікації в межах здобутої спеціальності з ліцензованих в ЖНАЕУ спеціальностей. Навчальною програмою передбачено лекції, індивідуальні консультації, виїзні заняття; практикуми; тренінгові програми навчання з використанням комп’ютерних технологій; відвідування занять викладачів; ознайомлення з сучасною навчально-методичною літературою. По закінченню навчання слухачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації. Вартість послуги – 762 грн.

 

В ЖНАЕУ діють курси цільового призначення, що дають змогу слухачам здобути необхідні компетенції у сучасних професіях та видах діяльності. Освітні пропозиції зазначеного формату передбачають курси підготовки водіїв, курси з ландшафтного дизайну, курси з організації туристичної справи.

 

Курси підготовки водіїв транспортних засобів категорії «В» тривають 12 тижнів, з них водіння легковим транспортом – 40 годин.

 

Курси «Ландшафтний дизайн» (передбачає 28 занять тривалістю 56 годин), орієнтовані на формування практичних вмінь з розробки ландшафтного проекту приміщень або проектування ділянки визначеної конфігурації. Випускники курсів набувають компетенції, необхідні для професійної діяльності у сфері зеленого будівництва, ландшафтного озеленення, створення ботанічних садів, озеленення промислових територій, озеленення рекреаційних територій, озеленення земель, що рекультивуються, створення та реконструкції дендропарків,  озеленення спортивних комплексів,  промислового квітникарства,  фітодизайна та оздоблення інтер'єрів. По закінченню курсів слухачі отримують сертифікат Житомирського національного агроекологічного університету.

 

Курси «Організація туристичної справи» передбачено отримати вміння з розробки туристсько-географічних маршрутів; здійснення аналітичних узагальнень і прогнозних оцінок щодо різних туристичних продуктів; розробки змістовного наповнення турів та рекламної продукції з їх просування на ринку; розробки пропозиції щодо туристичних послуг для вузькоспеціальних (тематичних) категорій мандрівників, зокрема «зеленого», сільського туризму, спортивного орієнтування; отримати навички трансферного гіда, готельного гіда, адміністратора (ресепшн), готельєра, ресторатора, інспектора спортивно-оздоровчого туризму, інструктора лікувального туризму. Курси розраховані на  2 місяці (84 години ). Вартість курсів становить 700 грн. за одного слухача.

 

Також ЖНАЕУ надає освітні послуги з навчання для отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра (денна та заочна форма навчання) з ліцензованих в ЖНАЕУ спеціальностей.

 

Вартість платних освітніх послуг, що надаються для здобуття освіти

за ступенем "Бакалавр" у 2017-2018 н.р., грн.

 

Найменування спеціальності

Денна форма

Денна форма
(неспоріднена спеціальність)

Заочна форма

Заочна форма
(неспоріднена спеціальність)

Облік і оподаткування

10800

11800

7800

8500

Фінанси, банківська справа та страхування

10800

11800

7800

8500

Менеджмент

10800

11800

7800

8500

Економіка

10800

11800

7800

8500

Публічне управління та адміністрування

10800

11800

7800

8500

Маркетинг

10800

11800

7800

8500

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

10800

11800

7800

8500

Комп'ютерні науки

10800

-

7800

-

Міжнародні економічні відносини

10800

-

7800

-

Агроінженерія

9300

10300

7100

7800

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

9300

10300

7100

7800

Ветеринарна медицина

10700

11700

-

-

Екологія

9300

10300

7100

7800

Технології захисту навколишнього середовища

9300

-

7100

-

Науки про Землю

9300

-

7100

-

Лісове господарство

9800

10800

8600

9300

Геодезія та землеустрій

9800

10800

9100

9800

Захист і карантин рослин

9300

10300

7100

7800

Агрономія

9300

10300

7100

7800

Водні біоресурси та аквакультура

9300

10300

7100

7800

Право

11200

12200

9100

9800

Туризм

11000

12000

8200

8900

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

9300

10300

7100

7800

 

Вартість платних освітніх послуг, що надаються для здобуття освіти

за ступенем "Магістр" у 2017-2018 н.р., грн.*

 

Найменування спеціальності

Денна форма

Денна форма
(неспоріднена спеціальність)

Заочна форма

Заочна форма
(неспоріднена спеціальність)

Облік і оподаткування

11800

12800

9600

10200

Фінанси, банківська справа та страхування

11800

12800

9600

10200

Менеджмент

11800

12800

9600

10200

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

11800

12800

9600

10200

Публічне управління та адміністрування

11800

12800

9600

10200

Економіка

11800

12800

9600

10200

Технології захисту навколишнього середовища

10300

11300

7600

8200

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

10300

11300

7600

8200

Агроінженерія

10300

11300

7600

8200

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

10300

11300

7600

8200

Ветеринарна медицина (на базі ОС "Бакалавр")

12700

-

-

-

Ветеринарна медицина (на базі повної загальної середньої освіти)

11500

-

-

-

Екологія

10300

11300

7600

8200

Лісове господарство

10800

11800

9600

10200

Захист і карантин рослин

10300

11300

7600

8200

Агрономія

10300

11300

7600

8200

 

Примітка: * За 1 рік навчання

 

Вартість платних освітніх послуг, що надаються для здобуття освіти  за ступенем "Бакалавр" на основі ОКР «Молодший спеціаліст» у 2017-2018 н.р., грн.

 

Найменування спеціальності

Денна форма

Денна форма
(неспоріднена спеціальність)

Заочна форма

Заочна форма
(неспоріднена спеціальність)

Облік і оподаткування

10800

11800

7800

8500

Фінанси, банківська справа та страхування

10800

11800

7800

8500

Менеджмент

10800

11800

7800

8500

Економіка

10800

11800

7800

8500

Публічне управління та адміністрування

10800

11800

7800

8500

Маркетинг

10800

11800

7800

8500

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

10800

11800

7800

8500

Комп'ютерні науки

10800

-

7800

-

Міжнародні економічні відносини

10800

-

8100

-

Агроінженерія

9300

10300

7100

7800

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

9300

10300

7100

7800

Ветеринарна медицина

10700

11700

-

-

Екологія

9300

10300

7100

7800

Технології захисту навколишнього середовища

9300

-

7100

-

Науки про Землю

9300

-

7100

-

Лісове господарство

9800

10800

8600

9300

Геодезія та землеустрій

9800

10800

9100

9800

Захист і карантин рослин

9300

10300

7100

7800

Агрономія

9300

10300

7100

7800

Водні біоресурси та аквакультура

9300

10300

7100

7800

Право

11200

12200

9100

9800

Туризм

11000

12000

8200

8900

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

9300

10300

7100

7800

 

*****

Житомирський державний університет імені  Івана Франка

 

Забезпечує можливість вступу на навчання за перехресним вступом до магістратури, на основі здобутого раніше освітнього рівня «бакалавр», «спеціаліст» за наступними спеціальностями:

 

014 Середня освіта (Мова і література (англійська);

014 Середня освіта (Мова і література (німецька);

014 Середня освіта (Українська мова і література);

053 Психологія;

013 Початкова освіта;

231 Соціальна робота;

012 Дошкільна освіта;

091 Біологія;

102 Хімія;

014 Середня освіта (Біологія);

014 Середня освіта (Хімія);

014 Середня освіта (Історія);

014 Середня освіта (Математика);

014 Середня освіта (Інформатика);

014 Середня освіта (Фізична культура);

073 Менеджмент (Управління навчальним закладом);

061 Журналістика.

Також Університет надає освітні послуги з курсової підготовки:

Водіїв категорії  В, термін навчання - 2,5 місяці,

Перукарів-модельєрів  (термін навчання - 5,5 місяців),

Основи лікувального масажу (термін навчання - 3 місяці),

Основи художнього манікюру  (термін навчання - 2 місяці).

 

*****

Житомирський медичний інститут

 

Для осіб, які раніше здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста зі спеціалізацій «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Стоматологія», «Стоматологія ортопедична»  та бакалавра, магістра зі спеціалізації «Сестринська справа», «Лабораторна діагностика», проводяться курси:

 

- «Основи лікувального масажу» (термін навчання – 1 місяць, вартість  – 825 грн.);

 

- «Основи косметології» (термін навчання – 3 місяці, вартість – 5150 грн.).

 

Житомирський медичний інститут може розглянути інші пропозиції щодо адаптації учасників АТО.

 

 

                     

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців