Звіт про результати періодичного відстеження дії регуляторного акта (Про встановлення торговельної надбавки на вугілля і торф’яні брикети)

Вид та назва регуляторного акта

 

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11.09.2006 № 318 «Про встановлення торговельної надбавки на вугілля і торф’яні брикети», зареєстроване в Житомирському обласному управлінні юстиції 13.09.2006 за № 51/713 (далі - регуляторний акт).

 

Назва виконавця заходів з відстеження

 

Департамент агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської облдержадміністрації.

 

Цілі прийняття акта

 

Регуляторний акт прийнято на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевих рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами та доповненнями) з метою виконання повноважень облдержадміністрації щодо реалізації державної політики ціноутворення на ринку палива та недопущення надмірного зростання цін на вугілля і торф’яні брикети, що відпускаються населенню для побутових потреб.

 

Строк виконання заходів з відстеження

 

Періодичне відстеження результативності дії регуляторного акта проведено через три роки починаючи з попереднього періодичного відстеження.

 

Тип відстеження

 

Періодичне.

 

Методи одержання результатів відстеження

 

Періодичне відстеження проведено шляхом аналізу даних ТОВ «Житомироблпаливо», що в основному забезпечує реалізацію вугілля та торф’яних брикетів населенню області для побутових потреб.

 

Дані, на основі яких проводилось відстеження результативності акта Відстеження результативності регуляторного акта проведено на підставі даних, наданих ТОВ «Житомироблпаливо»:

 

1) про обсяги реалізації палива населенню для побутових потреб;

 

2) про роздрібні ціни на паливо, що реалізується населенню для побутових потреб;

 

3) про розмір торговельної надбавки на вугілля і торф’яні брикети, що реалізуються населенню для побутових потреб.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

 

Пунктом 12 додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами та доповненнями), до повноважень облдержадміністрації віднесено регулювання встановлення торговельних (постачальницько-збутових) надбавок, нормативів рентабельності на паливно-енергетичні ресурси (вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний, торф паливний кусковий, дрова, торф’яні брикети, газ скраплений), що відпускаються населенню для побутових потреб.

 

Регуляторним актом суб’єктам підприємницької діяльності споживчого ринку області незалежно від форм власності та організаційно-правових форм при здійсненні торговельної діяльності з продажу вугілля і торф’яних брикетів, населенню для побутових потреб встановлена торговельна надбавка на рівні 20% і 15% до оптових цін виробників відповідно.

 

При цьому, залізничні витрати на транспортування, подачу і прибирання вагонів не включені до торговельної надбавки і нараховуються додатково.

 

Показниками результативності дії регуляторного акта є встановлення економічно обґрунтованих цін на вугілля і торф’яні брикети, що відпускаються населенню для побутових потреб.

 

Дані

про обсяги реалізації ТОВ «Житомироблпаливо» палива населенню

для побутових потреб, тонн

 

Вид та марка палива

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Вугілля марки

АМ 13-25, всього

2107,500

-

-

-

в т.ч. для населення

25,800

-

-

-

ДГ 13-100, всього

-

643,391

3090,300

1718,200

в т.ч. для населення

-

11,871

4,680

1,340

% реалізованої продукції населенню до загального обсягу

1,2

1,8

0,2

 

0,08

Торфобрикети, всього

786,400

1491,914

1347,500

137,000

в т.ч. для населення

25,750

3,414

17,180

6,250

% реалізованої продукції населенню до загального обсягу

3,3

0,2

1,3

 

4,6

 

Дані

про роздрібні ціни на вугілля та торф’яні брикети, що відпускаються

ТОВ «Житомироблпаливо» населенню для побутових потреб, грн

 

Вид палива

Ціна за 1 т. палива, грн.

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

Вугілля марки АМ 13-25

1620,00

-

-

-

ДГ 13-100

-

1750,00

2480,00

3310,00

Торфобрикети

810,00

1010,00

1110,00

1250,00

 

Дані

про розмір торговельної надбавки на вугілля та торф’яні брикети, що відпускаються ТОВ «Житомироблпаливо» населенню для побутових потреб, %

 

 

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Вугілля марки АМ 13-25

13,0

-

-

-

ДГ 13-100

-

13,0

14,0

14,0

Торфобрикети

13,0

13,0

14,0

13,0

 

Аналіз обсягів реалізації вугілля і торфобрикетів наведених даних свідчить про таке.

 

В 2014 році підприємство реалізувало вугілля марки АМ 13-25  2107,500 тонн, у т.ч. населенню - 25,800 тонн. Протягом 2015-2017 років населенню реалізовувалося вугілля марки ДГ 13-100, обсяги реалізації якого щорічно зменшувалися, а саме у 2016 році на 60,6%, у 2017 – на 71,4%.

 

При цьому слід зазначити, що питома вага обсягу реалізації вугілля цієї марки в загальному обсязі реалізованої продукції склала в середньому 0,7%.

 

Щодо торфобрикетів, то обсяги їх реалізації в цілому та населенню в аналізуємому періоді коливалися. А саме, у 2015 році обсяги реалізації торфобрикетів населенню зменшилися на 86,7%, у 2016 році збільшилися у 5 разів, у 2017 році зменшилися на 63,6%.

 

При цьому, слід зазначити, що питома вага торфобрикетів в загальному обсязі реалізованої продукції склала в середньому 2,4%.

 

Аналіз цін свідчить про тенденцію їх зростання як по вугіллю, так і по торфобрикетах. Зокрема, на вугілля марки ДГ 13-100 ціни зросли у 2016 році на 41,7%, у 2017 році на 33,5%, на торфобрикети у 2015 році – на 24,7%, у 2016 році – на 9,9% у 2017 році – на 12,6%.

 

Роздрібна ціна на продукцію ТОВ «Житомироблпаливо» складається із закупівельної ціни палива, транспортних витрат на його доставку, заробітної плати працівників з нарахуваннями на неї та торговельної надбавки, що враховує витрати на послуги по зберіганню та реалізації палива на території області. Підвищення протягом 2014 – 2017 рр. вартості енергоносіїв та рівня мінімальної заробітної плати обумовили зростання закупівельних, а відтак і роздрібних цін на вугілля і торфобрикети, що відпускаються населенню для побутових потреб, про що свідчать цифри, наведені вище.

 

Не зважаючи на тенденцію зростання цін, аналіз наданих даних свідчить, що фактичний рівень торговельної надбавки на кожен з видів палива в аналізуємому періоді не перевищував рівень, встановлений регуляторним актом.

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення вищезазначених цілей

 

Упродовж звітного періоду звернень та скарг від населення щодо рівня цін на вугілля і торфобрикети та звернень від суб’єктів господарювання щодо зміни рівня торговельної надбавки на них, не надходило.

 

Результати проведеного відстеження підтверджують ефективність дії регуляторного акта.

 

Виходячи з вищезазначеного, регуляторний акт вважаємо за необхідне залишити без змін.

 

 

 

 

                     

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців